1

Temat: Omyłka rachunkowa, prokura samoistna, brak oznaczenia kryterium

Witam.Proszę o podpowiedź jak prawidłowo postępowania:

1. Czy informujecie Wykonawców o poprawieniu omyłki rachunkowej niezwłocznie po jej poprawieniu, czy na koniec postępowania wystarczy?
2. Czy prokurent samoistny może podpisywać ofertę i pełnomocnictwo, skoro nie jest wyznaczony w dziale 2 Krs?
3. Jak postąpić jeżeli w ofercie wykonawca nie oznaczył odpowiedzi pkt. w kryterium oceny ofert, żadnej. Czy jest podstawa do poprawienia tego jako innej omyłki? Wg mnie jest to ingerencja w ofertę oraz możliwość zarzutu nierównego traktowania. Czy wzywać wykonawcę o wyjaśnienia, czy oferta nadaje się do odrzucenia? Dodam tylko że jak poprawimy tak lub nie, to wykonawca otrzyma 20 pkt. lub 0.
3. Czy w procedurze odwróconej, oceniamy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej tylko zajmującego miejsce najwyżej  w rankingu ofert i tylko jego wzywamy do uzupełnienia, jeżeli tego nie dokonał w terminie? Czy wzywamy też innych pozostałych do uzupełnienia jeżeli nie złożyli w terminie od razu po upływie 3 dni?

2

Odp: Omyłka rachunkowa, prokura samoistna, brak oznaczenia kryterium

1) wysyłam od razu
2) może, prokura samoistna to czasem więcej niż prezes
3) w SIWZ mam opisane co w takiej sytuacji i robię wg zapisów SIWZ
4) staram się żeby wszyscy złożyli ale wzywam tylko najwyżej ocenionego

3

Odp: Omyłka rachunkowa, prokura samoistna, brak oznaczenia kryterium

Tak jak kolega wyżej.

4

Odp: Omyłka rachunkowa, prokura samoistna, brak oznaczenia kryterium

1 - od razu
2 - wynika to z innych przepisów i wystarczy z nazwy prokurent
3 - jeśli nie masz opisane w siwz - przyjmij najgorszy wariant - ja też mam opisane, że skoro czegoś nie ma to przyjmuję, że nie złoży ł zobowiązania
4. j.w.