1

Temat: ogłoszenie niobowiązkowe

w ogłoszeniu o zamówieniu jest opcja wyboru - ogłoszenie nieobowiązkowe.

Rozumiem, że dotyczy ono ogłoszeń,  których wartość nie przekracza 30 tyś. euro.

Czy mając szacunek na robotę budowlaną 120 tyś  mogę skorzystać z ogłoszenia i przeprowadzić przetarg nieograniczony? Czy wówczas stosuję ustawę? Badam oferty wg ustawy, odrzucam itp. a wykonawca ma prawo wnieść odwołanie?

Mam w tym zakresie dwie sprzeczne opinie.

2

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

możesz ogłosić w bzp i niestosować przepisów ustawy,

nie tyś a tys., oczywiście

Zamieść opinię odwrotniom.

3

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

Na podstawie art. 11 ust. 5 Pzp zamawiający może zamieścić w BZP ogłoszenie, którego zamieszczenie w BZP ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe. Przepis art. 11 ust. 5 Pzp dotyczy sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu UPUE (ogłoszenie obowiązkowe), w celu opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE, a ponadto zdecyduje się zamieścić ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie nieobowiązkowe) w BZP.

W takiej sytuacji zamawiający, chcąc dotrzeć z informacją o zamówieniu lub konkursie do możliwie najszerszego kręgu zainteresowanych zamówieniem lub konkursem, może skorzystać także z możliwości zamieszczenia w BZP ogłoszenia podlegającego publikacji w Dz.Urz. UE.

Odwrotna sytuacja została uregulowana w art. 11b ust. 1 Pzp. Na podstawie art. 11b ust. 1 Pzp zamawiający może przekazać UPUE ogłoszenie, którego publikacja w Dz.Urz. UE ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie jest obowiązkowa. Przepis art. 11b ust. 1 Pzp dotyczy możliwości opublikowania w Dz.Urz. UE ogłoszenia podlegającego obowiązkowi zamieszczenia w BZP.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ustawy Pzp nie stosuje się. W takim przypadku nie zamieszcza się w BZP żadnych ogłoszeń.

4

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

W komentarzach sprzeczne poglądy:
- Jaworska że można, ale Pieróg i Sieradzka że niedopuszczalne publikowanie do 30 tys w BZP.

5

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

nikt ci nic nie zrobi jak opublikujesz

6

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

też prawda

7

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

W moim przypadku pracownik merytoryczny nalega na opublikowanie ogłoszenia i przeprowadzenie przetargu dla wartości poniżej 30 tys.
Spotkałam się na szkoleniach z dwiema opiniami.

1. Można opublikować ogłoszenie i przeprowadzić przetarg - stosując wówczas ustawę i jej procedury.
2 . Można opublikować ALE nie ma zastosowanie ustawa w tym ochrona prawna itd.

Mnie najbardziej zastanawia czy ta możliwość nieobowiązkowego ogłoszenia  dotyczy tylko ogłoszenia o zamówieniu szerszemu gronu zainteresowanych wykonawców w BZP ? A co z procedurą. Przecież do 30 tys euro mamy zazwyczaj regulaminy i  nie tak sformalizowane postępowania  jak ustawa pzp.

8

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

wadialny napisał/a:

    Na podstawie art. 11 ust. 5 Pzp zamawiający może zamieścić w BZP ogłoszenie, którego zamieszczenie w BZP ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe. Przepis art. 11 ust. 5 Pzp dotyczy sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu UPUE (ogłoszenie obowiązkowe), w celu opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE, a ponadto zdecyduje się zamieścić ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie nieobowiązkowe) w BZP.

    W takiej sytuacji zamawiający, chcąc dotrzeć z informacją o zamówieniu lub konkursie do możliwie najszerszego kręgu zainteresowanych zamówieniem lub konkursem, może skorzystać także z możliwości zamieszczenia w BZP ogłoszenia podlegającego publikacji w Dz.Urz. UE.

    Odwrotna sytuacja została uregulowana w art. 11b ust. 1 Pzp. Na podstawie art. 11b ust. 1 Pzp zamawiający może przekazać UPUE ogłoszenie, którego publikacja w Dz.Urz. UE ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie jest obowiązkowa. Przepis art. 11b ust. 1 Pzp dotyczy możliwości opublikowania w Dz.Urz. UE ogłoszenia podlegającego obowiązkowi zamieszczenia w BZP.

   


To jest logiczne i gdyby nie  informowanie nas na szkoleniach że można dodawać ogłoszenia jako nieobowiązkowe i stosować ustawę nie byłoby problemu. A tak, u mnie np. moi koledzy sobie wymyślili że jak ogłosimy przetarg to zamówienie będzie wykonane lepiej.

9

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

Ada, z tego co wiem w poniedziałek na portalu www.wPrzetargach.pl będzie zostanie opublikowany artykuł, w którym również zostaną omówione zagadnienia dotyczące zamówień do 30 000 euro  i nie tylko, w tym nieobowiązkowych ogłoszeń. Pozdrawiam

10

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

wadialny dziękuję za informacje, będę obserwować portal.  Pozdrawiam

11

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

opublikować to jedno ale stosować procedurę PZp dla tych zamówień to nie bardzo

12

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

jo napisał/a:

opublikować to jedno ale stosować procedurę PZp dla tych zamówień to nie bardzo
Takie jest również moje zdanie.

13

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

Biorąc pod uwagę art 4.8 to już w ogóle nie powinno być takich dylematów.

14

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

Ada napisał/a:

w ogłoszeniu o zamówieniu jest opcja wyboru - ogłoszenie nieobowiązkowe.

Rozumiem, że dotyczy ono ogłoszeń,  których wartość nie przekracza 30 tyś. euro.

Czy mając szacunek na robotę budowlaną 120 tyś  mogę skorzystać z ogłoszenia i przeprowadzić przetarg nieograniczony? Czy wówczas stosuję ustawę? Badam oferty wg ustawy, odrzucam itp. a wykonawca ma prawo wnieść odwołanie?

Mam w tym zakresie dwie sprzeczne opinie.

Moim zdaniem publikujesz jako nieobowiązkowe i tyle, nie przeprowadzasz wówczas żadnej procedury zgodnie z ustawą Pzp, nie ma również w tym wypadku odwołania, to tylko i wyłącznie dotarcie do szerszego grona Wykonawców.

15

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

Do Ada:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/ogloszenia/czy-w-biuletynie-zamowien-publicznych-zamieszcza-sie-ogloszenie-o-zamowieniu-jezeli-wartosc-zamowienia-nie-przekracza-wyrazonej

16

Odp: ogłoszenie niobowiązkowe

wdialny, dziękuję Ci bardzo za materiał i pamięć.