1

Temat: Korekta finansowa

- Przetarg z dofinansowaniem na rozbudowę obiektu - Udzielony w trybie ZWR - zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 4 - brak ofert.

- Nałożono korektę finansową w wysokości 5%

- W informacji pokontrolnej napisano że "...Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi. dostarczane przez konkretnego wykonawcę bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach".
Wytknięto tutaj sporo pozycji z projektu budowlanego w których posłużono się konkretnymi nazwami lub podano konkretne normy bez wskazania "lub równoważny". Przytoczono tutaj treść art. 29 ust 3 i art. 30 ust 4 Pzp.

Wszystko się zgadza. W poprzednich przetargach w trybie PN w których nie było ofert, w siwz wpisane były odpowiednie zapisy dot. równoważności (takie ogólne) ale niestety nie przeniosłem później tych zapisów do zaproszenia do
składania ofert prowadząc postępowanie w trybie ZWR.

Czy jest sens się odwoływać uzasadniając mniej więcej w ten sposób, że owszem wskazano konkretne nazwy produktów i konkretne normy, ale w przypadku trybu ZWR gdzie i tak negocjuje się tylko z jednym wykonawcą (Wykonawca wybrany przez zamawiającego nie wnosił  żadnych zastrzeżeń co do braku zapisów dot. równoważności) i tym samym nie mogło to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców gdyż negocjowano tylko z jednym.

2

Odp: Korekta finansowa

Odwoływać się jest zawsze sens aby było wiadomo, że coś działasz, inna sprawa czy to przyniesie efekty. Zasady są proste - nie podaje się chyba, że .....

3

Odp: Korekta finansowa

Oczywiście, że tak. Trzeba.