Temat: korekta finansowa - nadmierny i nieproporcjonalny warunek

Kontrola nakłada korektę finansową w wysokości 5% z tytułu postawienia warunku udziału nadmiernego i nieproporcjonalnego (zdaniem kontrolujących). Z przesłanej przez Zamawiającego dokumentacji postępowania wynika, iż szacowana wartość
przedmiotowego zamówienia wynosi 909 892,95 zł brutto (roboty budowlane). Natomiast Zamawiający postawił
warunek udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej o wartości minimum 1 000 000,00 zł,
tj. Wykonawca składający ofertę był zobowiązany wykazać się polisą lub innym dokumentem
ubezpieczenia potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej na sumę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

W SIWZ Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia posiada ok. 950 000,00 brutto.
Uważam, że warunek nie jest nadmierny i nieproporcjonalny, ale jak to uzasadnić przy składaniu zastrzeżeń.
Był ktoś w takiej sytuacji? Możecie mnie wesprzeć swoją wiedzą i doświadczeniem?

2

Odp: korekta finansowa - nadmierny i nieproporcjonalny warunek

Warto przeczytać;

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Warunki-udzia%C5%82u-sytuacja-ekonomiczna-ubezpieczenie-OC/czy-zadanie-posidania-ubezpieczenia-oc-na-sume-gwarancyjna-5000000-zl-przy-szacowanej-wartosci-zamowienia-2500000-zl-stanowi-nar

3

Odp: korekta finansowa - nadmierny i nieproporcjonalny warunek

Bardzo dziękuję za podpowiedź :-)