1

Temat: Zmiana terminu realizacji zamówienia

Witam serdecznie,
mam dylemat co do zmiany terminu realizacji umowy, umowa dotyczy robót budowlanych a termin wpisany w SIWZ i we wzorze umowy jest nieralny w stosunku do terminu dostawy materiałów budowlanych.

Czy na podstawie przewidzianej zamiany do umowy:
1.    Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1)    jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

W naszym przypadku przyczyną opóźnienia jest:
- przeciągniecie sie procedury przetargowej ze strony Zamawiającego, co skutkuje opóxnieniem w przekazaniu terenu budowy i tym samym wydłużonym terminem na dostawę materiałów budowlanych.

Czy w tej sytuacji mając na uwadze art. 144 PZP Zamawiający może zawrzeć umowę juz z nowym wydłuzonym terminem na realziację umowy, czy powinien najpierw podpisac umowę z terminami z SIWZ i w tym samym dniu podpisać Aneks terminowy do umowy ?

Proszę o Waszą opinię lub dobrą praktykę w jaki sposób mozna popdisac umowę ze zmienionym terminem realziacji.
Pozdrawiam.

2

Odp: Zmiana terminu realizacji zamówienia

Zależy, jaki termin przekazania terenu budowy określiłeś w SIWZ/umowie. Jeśli określiłeś go np. jako 3 dni od dnia podpisania umowy, a jeszcze nawet nie podpisałeś umowy, to niemożliwe będzie stwierdzenie opóźnienia Zamawiającego.
Przeciągnięcie się procedury z winy Zamawiający mogłoby być powodem, tylko jak wykażesz ile wynosi opóźnienie w rozstrzygnięciu z winy Zamawiającego? Ustawa nie określa minimalnych terminów na każdą czynność, więc będzie to ciężkie.
Ja tu nie mam wątpliwości, w jaki sposób zawrzeć aneks, tylko czy w ogóle można.

3

Odp: Zmiana terminu realizacji zamówienia

Witam,
w SIWZ i w umowie wskazalismy konkretny termin ropoczęcia robót. Ropoczęcie robót nie powinno się zacząć pózniej niż od konkretnego dnia w tym przypadku 26 czerwca 2018 r. - niestety procedura sie przeciągnęła po stronie Zamawiajacego.

Wg mnie tutaj nie ma potrzeby zawierania aneksu tylko popdisania umowy juz na ustalonych nowych terminach  zwybranym Wykonawcą. Tym bardziej że w mojej ocenie ta sytuacja bedzie dotyczyc każdego Wykonawcy z którym Zamawiający popdisywałby umowę, ponieważ żaden z Wykonawców nie ma oboaiązku przed popdisaniem umowy posiadac zakupionych materiałów budowlanych do wbudowania przed rozstrzygnięciem postepowania.