1

Temat: Usługa społeczna poniżej 750 000 euro - ochrona

1. Czy ochrona osób i mienia, całodobowy monitoring, konwojowanie kasjera do banku (konwój gotówki) to łącznie usługi społeczne?
2. Czy wykonawca może polegać na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunku - posiadania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony i mienia?
3. Czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum - każdy z wykonawców musi posiadać koncesję o której mowa w pkt. 2?
4. Z tego co wyczytałam zamówieniach na usługi społeczne nie można wykorzystać procedury odwróconej, czyli oceniam oświadczenia, oferty, a później ( w przypadku, kiedy wszyscy złożyli prawidłowo oświadczenia), wzywam tylko najwyżej ocenionego o dostarczenie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków?
5. Czy w zamówieniu możemy zastosować tylko kryterium cena - 100%?.

2

Odp: Usługa społeczna poniżej 750 000 euro - ochrona

Ponawiam temat. Może ktoś odpowie.

3

Odp: Usługa społeczna poniżej 750 000 euro - ochrona

Trochę więcej zaangażowania  i sama byś znała odpowiedzi.

ad. 2 - odpowiedź w art.22a,
ad. 3 - przyjmuje się że każdy musi posiadać koncesję, no chyba że jakiś zakres będzie wykonywał podmiot gdzie koncesja jest nie wymagana,
ad. 4 i 5 - jest to usługa społeczna określasz zasady jakie chcesz z poszanowaniem art. 138 o.

4

Odp: Usługa społeczna poniżej 750 000 euro - ochrona

Dziękuję Janek....., co dwie głowy to nie jedna i chyba od tego jest forum, żeby pytać.