1

Temat: oświadczenia majątkowe członków komisji i innych

"Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza szereg zmian także w zakresie podmiotowym oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Nowością ma być  obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez następujące osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w podmiocie będącym zamawiającym bądź centralnym zamawiającym:

    kierownika zamawiającego bądź osobę, której powierzono wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego,
    członka komisji przetargowej,
    osobę przygotowującą opis przedmiotu zamówienia lub Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
    osobę wchodzącą w skład sądu konkursowego,
    członka zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia,
    biegłego, jeżeli został powołany przez kierownika zamawiającego."

Teraz  mam problem ze znalezieniem osób do pracy w komisji przetargowej, nie wyobrażam sobie co będzie jak zacznie obowiązywać ta zmiana do ustawy o jżp. Do tego osoba przygotowującą opis przedmiotu zamówienia - projektant -  ma składać oświadczenie - Ciekawy jestem co jeszcze "uczepią temu zamawiającemu do ciągnięcia" - te zamówienia są już chore, a co będzie ........?

2 (edytowany przez golavox 2018-05-09 09:03:29)

Odp: oświadczenia majątkowe członków komisji i innych

w projekcie jest do pkt 150 składają a KP jest w 151

jak wejdzie z rozszerzeniem o KP to zmieniam pracę i nie chodzi o moje machlojki (na każdą zł mam papierek - wszelkiego rodzaju umowy) tylko o włażenie państwa policyjnego w życie obywateli bo przekręty robią na górze a nie pionek w KP

3

Odp: oświadczenia majątkowe członków komisji i innych

Oddział 3
Jawność oświadczeń majątkowych
Art. 55. Organ lub osoba uprawniona do odebrania oświadczenia majątkowego przechowują je
przez 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożono oświadczenie.
Art. 5 6 .1. Oświadczenia majątkowe osób określonych w art. 49 pkt 1-40, 44-46, 48-57, 59, 64,
67, 71, 75, 81, 83, 87-89, 91, 94-96, 98, 100, 101, 110, 112, 113-120, 123-124, 127-129, 133-134,
139, 141-150 są jawne.
(....)
Art. 57. 1. Oświadczenia majątkowe osób nie wymienionych w art. 56 ust. 1 nie są informacją
publiczną.

4

Odp: oświadczenia majątkowe członków komisji i innych

w innym punkcie chyba 122 pisze że wszyscy urzędnicy maja składać więc jak jesteś zatrudniony/ona w urzędzie  to i tak trzeba będzie składać czy jesteś w komisji czy nie (maja być nie jawne), i myślę że to nie dotyczy projektantów bo to już by była paranoja

5

Odp: oświadczenia majątkowe członków komisji i innych

jo napisał/a:

w innym punkcie chyba 122 pisze że wszyscy urzędnicy maja składać więc jak jesteś zatrudniony/ona w urzędzie  to i tak trzeba będzie składać czy jesteś w komisji czy nie (maja być nie jawne), i myślę że to nie dotyczy projektantów bo to już by była paranoja

ja ci nie urzędnik

6

Odp: oświadczenia majątkowe członków komisji i innych

to szczęście

7

Odp: oświadczenia majątkowe członków komisji i innych

Nie jestem przekonany że chodzi o projektanta. To kierownik zamawiającego jest odpowiedzialny za przygotowanie postępowania w tym za OPZ. Ale oczywiście interpretacja przepisu może być inna i dowiemy się że projektant - firma projektowa, musi złożyć oświadczenie majątkowe. W jakim celu? Nie wiem.
Istotą OM jest to że dotyczą one osób odpowiedzialnych za podejmowanie pewnych decyzji. Decyzje te najczęściej mają finansowe konsekwencje. W tym wypadku dotyczy to wykonawców. Projektant takich decyzji nie podejmuje. To kierownik zamawiającego i jego pracownicy decydują że OPZ w takim kształcie stanowi podstawę realizacji inwestycji.
Oczywiście odpowiedzialność projektanta za poprawność przyjętych rozwiązań jest, ale to zamawiający decyduje czy przyjąć projekt czy spełnia on postawione warunki.

OM członkowie komisji składać będą. Chociaż oświadczenia będą tajne to składać je trzeba będzie i w razie czego ponosić konsekwencje wynikające z ustawy. Osobiście uważam że ustawa jest napisana przez służby dla służb.

8 (edytowany przez golavox 2018-05-10 13:10:50)

Odp: oświadczenia majątkowe członków komisji i innych

jarosław napisał/a:

   (...)

OM członkowie komisji składać będą. Chociaż oświadczenia będą tajne to składać je trzeba będzie i w razie czego ponosić konsekwencje wynikające z ustawy. Osobiście uważam że ustawa jest napisana przez służby dla służb.


o ile to jest do koperty i sejf to OK (tak mają teraz np. celnicy), ale jak w moim przypadku (nie jestem urzędnikiem) na BIP to zabieram kubeczek - z którym jestem sentymentalnie związana i bez okresu wypowiedzenia "adie"

9

Odp: oświadczenia majątkowe członków komisji i innych

ale dla komisji przetargowej też do koperty do sejfu i jeszcze do skarbówki - ogólnie niejawne