Temat: informacja w krk

Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem zażądał:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Moje pytania brzmią:

1. Czy wystarczy w krk w pkt. gdzie podaje się wskazanie postępowania w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania info o sobie wpisać tylko że dotyczy to zamówienia publicznego?

2.Czy Wykonawca musi wskazać w krk w pkt., w którym podaje się wskazanie postępowania w związku, z którym zachodzi potrzeba uzyskania info o sobie wpisać dokładny zakres czyli:  art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 pzp?

3. Czy możne nie musi tam nic wpisywać i zaznaczyć tylko Kartotekę karną

2

Odp: informacja w krk

Z tego co pamiętam to niezależnie co wpiszesz we wniosku i tak sprawdzany jest cały rejestr - więc jak nie figuruje to znaczy, że nic w rejestrze nie ma w ogóle.
Tak więc w polskim krk nie interesowało mnie nigdy co tam ktoś wpisał.