1

Temat: kto zatwierdza protokół

Witajcie, kto zatwierdza protokół jeśli kierownik zamawiającego się wyłączył i powierzył czynności w postępowaniu innej osobie? Zatwierdzenie protokołu następuje po zakończeniu postępowania więc może to zrobić kierownik?

2

Odp: kto zatwierdza protokół

Zatwierdzenie protokołu to czynność zastrzeżona dla kierownika zamawiającego. Na podstawie art. 18 ust. 2 zdanie drugie Pzp kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności tylko pracownikom zamawiającego. Powierzenie wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego musi mieć postać upoważnienia zindywidualizowanego (adresowanego do danego pracownika) z wymienieniem czynności związanych z przygotowaniem postępowania oraz czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zob. orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej z dnia 22 lutego 2010 r. GKO Nr BDF1/4900/87/89/09/3148 z dnia 22 lutego 2010 r. oraz z dnia 13 czerwca 2013 r., BDF1/4900/35/40/RN-10/13/RWPD-390).

3

Odp: kto zatwierdza protokół

Ale jeżeli zatwierdzenie protokołu następuje po zakończeniu postępowania może to zrobić kierownik zamawiającego.

4

Odp: kto zatwierdza protokół

To już tylko formalność a nie czynność w toku postępowania.