Temat: Wyłączenie komisji

Przetarg podprogowy prowadzi komisja przetargowa.
W przerwie między świętami a nowym rokiem nie ma nikogo z komisji przetargowej. W tym okresie wypada możliwość podjęcia czynności wyboru oferty.

Czy w takiej sytuacji kierownik zamawiającego może dokonać czynności bez udziału komisji?

2

Odp: Wyłączenie komisji

Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.