Temat: art. 20 a - zespół

postępowanie powyżej kwoty z art. 20a i zgodnie z treścią należy powołać zespół do nadzoru ....

1. co w przypadku jak w organizacji funkcjonuje "jednostka realizująca projekt" (od lata zajmuje się pozyskaniem, rozliczeniem i przeprowadzaniem postępowań ) ??? jest w strukturze itd. Zawsze jej pracownicy wchodzą do KP.

2. wystarczy to, aby nie powoływać dodatkowego zespołu?

3. czy może jakieś zarządzenie zarządu na okoliczność tego postępowania ???

2

Odp: art. 20 a - zespół

znalazłąm tylko: "e zasad funkcjonowania takiego zespołu ? jego powoływania, trybu pracy,
odpowiedzialności poszczególnych osób i inne istotne kwestie związane z jego działalnością,
powinno być uregulowane w opracowywanych przez kierowników zamawiającego ? w oparciu
o dyspozycję art. 21 ust. 3 ustawy Pzp ? regulaminach pracy komisji przetargowej lub wewnętrznych
regulaminach udzielania zamówienia publicznych albo innych wewnętrznych procedurach
obowiązujących w danej jednostce zamawiającego w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących funkcjonowania takiego zespołu, a także przejrzystości jego działania."

file:///C:/Users/%C5%81ucja/Desktop/Prawo/OPINIE_PRAWNE_CALOSC876.pdf