1

Temat: Protokół ZP-PN a powierzenie postępowania z art. 15 ust. 2

Witam.
PN poniżej progów.
Zamawiający Gmina na podst. art. 15 ust. 2 Pzp, który brzmi: Zamawiający może powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej powierzył przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich.
Jednostka organizacyjna posiada w BZP swój login i hasło i zamieściła na podstawie swoich danych ogłoszenie o zamówieniu. Kierownik jednostki  organizacyjnej podpisuje wszystkie dokumenty i  on prowadzi postępowanie.
W SIWZ wpisano że zamawiającym jest Gmina w imieniu której postępowanie przeprowadza jednostka organizacyjna.
1.    Czy do tej pory jest wszystko ok?
2.    Co wpisujemy w protokole ZP w pkt.4 Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia ?
a)    Czy wpisujemy jako kierownika Wójta Gminy oraz zaznaczamy że nie wykonuje czynności w postępowaniu i przekazał upoważnienie do dokonania następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia ?co w przypadku przekazania na podst. art.15 ust.2?
b)    Komisja przetargowa: tu piszę że nie została powołana czynności w postępowaniu wykonują ? kierownik jednostki organizacyjnej
c)    Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu: ? kierownik jednostki organizacyjnej
Który podpunkt wybrać w pkcie 4 w przypadku powierzenia jednostce organizacyjnej przeprowadzenie postępowania.
3.    Co wpisać w pkcie 20 Zatwierdzenie wyniku postępowania: w przypadku powierzenia jednostce organizacyjnej przeprowadzenie postępowania. Do wyboru jest:
Prace  komisji przetargowej osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania w dniu ?????.. r. zatwierdził: kierownik zamawiającego, pracownik zamawiającego upoważniony przez kierownika zamawiającego