1

Temat: ocena i badnaie ofert

Jeśli wiem ze ooferta zostanie odrzucona z innych względów, czy poprawiem omyłki rachunkowe, pisze pismo do wykonawcy o zgode i informue o tym pozostałych uczestników postepowania?