1 drugie kryterium

przez ab123

5 zakup oprogramowania

przez anka

6 warunek doświadczenia

przez jstan1

7 dostawa serwera

przez anka

10 JEDZ elektroniczny

przez anka

11 OPZ

przez jo

12 terminy

przez jo

13 RODO, a zamówienia publiczne

przez Weronika5

14 Kosztorys ofertowy

przez DzTech

15 JEDZ

przez anka

20 100% cena

przez Olandyna

26 oferta wykonawcy w EURO

przez anka

28 Kryteria oceny ofert

przez Ruda26