1 Pilne RODO

przez zielony26

2 termin składania ofert

przez nowyzielony

4 Kryteria pozacenowe

przez Nero

5 warunek

przez ab123

7 warunki udziału

przez zes

10 Doświadczenie

przez Ruda26

12 dodatkowe czy nie

przez zielony26

13 wyjaśnienie treści SIWZ

przez ab123

14 Siwz - podział na czesci

przez jasiekrok

15 Zapis siwz

przez ab123

17 rozbieżności

przez tori33

18 odrzucenie za złe miejsca

przez kaskaa

19 faktury elektroniczne

przez anka

20 oferty częściowe

przez ab123

24 oświadczenie

przez anka

25 okres rękojmi

przez ab123