32 art. 67 ust. 1 pkt 7

przez ab123

34 Zmiany w umowie

przez ab123

35 Wynagrodzenie ryczałtowe

przez ab123

37 dodatkowa lokalizacja

przez Marta

38 zwrot zabezpieczenia

przez ab123

39 prawo opcji w umowie

przez Katiqq

41 Istotna zmiana umowy?

przez bazylek

47 przed podpisnaiem umowy

przez anka

50 Czy można zawrzec umowę

przez Bitter

52 umowa powyżej 12 miesięcy

przez Weronika5

55 art. 144 ust. 1 pkt 4 c

przez Marta

56 zmiana wykazu osób

przez jazz

58 pilne - rozwiązanie umowy

przez ewelinek

59 dostawca jako podywkonawca?

przez aszantap

60 Aneks do niższej kwoty

przez ulotne