Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku w walucie euro oraz PLNZgodnie z nowymi rozporządzeniami kurs złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2016 roku wynosi 4,1749 zł.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp: ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. 125.247 zł.
Tzw. progi unijne od 1 stycznia 2016 są równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:
 1. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
  a. 135.000,- euro - dla dostaw lub usług, (563.611,50- PLN netto)
  b. 5.225.000,- euro - dla robót budowlanych, (21.813.852,50- PLN netto);
 2. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
  c. 209.000,- euro - dla dostaw lub usług, (872.554,10,- PLN netto)
  d. 5.225.000,- euro - dla robót budowlanych, (21.813.852,50- PLN netto).
 3. dla zamówień sektorowych:
  e. 418.000,- euro - dla dostaw lub usług, (1.745.108,20 - PLN netto)
  f. 5.225.000,- euro - dla robót budowlanych, (21.813.852,50 - PLN netto).
 4. dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
  g. 418.000,- euro - dla dostaw lub usług, (1.745.108,20 - PLN netto)
  h. 5.225.000,- euro - dla robót budowlanych, (21.813.852,50 - PLN netto).
 5. dla konkursów:
  i. przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 135.000,- euro, (563.611,50- PLN netto);
  j. przeprowadzanych przez zamawiających innych niż powyżej i poniżej - 209.000,- euro, (872.554,10- PLN netto);
  k. przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 418.000,- euro, (1.745.108,20- PLN netto).


Podstawa prawna:
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1735)
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1692)


Poniżej znajdują się pliki do pobrania z treścią obu rozporządzeń:
 1. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz. 2254);
 2. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz. 2263).
Oba akty prawne weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.
Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie