Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w walucie euro oraz PLN - do 31 grudnia 2015 roku

Przejdź do: Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku w walucie euro oraz PLNZgodnie z rozporządzeniami kurs złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2014 roku wynosi 4,2249 zł.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp: ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. 126.747 zł.
Tzw. progi unijne od 1 stycznia 2014 są równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:
 1. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
  a. 134.000,- euro - dla dostaw lub usług, (566.136,60- PLN netto)
  b. 5.186.000,- euro - dla robót budowlanych, (21.910.331,40- PLN netto);
 2. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
  c. 207.000,- euro - dla dostaw lub usług, (874.554,30,- PLN netto)
  d. 5.186.000,- euro - dla robót budowlanych, (21.910.331,40- PLN netto).
 3. dla zamówień sektorowych:
  e. 414.000,- euro - dla dostaw lub usług, (1.749.108,60 - PLN netto)
  f. 5.186.000,- euro - dla robót budowlanych, (21.910.331,40 - PLN netto).
 4. dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
  g. 414.000,- euro - dla dostaw lub usług, (1.749.108,60 - PLN netto)
  h. 5.186.000,- euro - dla robót budowlanych, (21.910.331,40 - PLN netto).
 5. dla konkursów:
  i. przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 134.000,- euro, (566.136,60- PLN netto);
  j. przeprowadzanych przez zamawiających innych niż powyżej i poniżej - 207.000,- euro, (874.554,30- PLN netto);
  k. przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 414.000,- euro, (1.749.108,60- PLN netto).


Podstawa prawna:
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1735)
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1692)
Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie