Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Sektor zdrowia

Redaguje Grzegorz Wojtasz

Zakłady opieki zdrowotnej funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Patrząc na historię udzielania zamówień publicznych przez zakłady opieki zdrowotnej, najczęstszym dylematem było to czy zobowiązane są one do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych precyzyjnie regulują tę kwestię.


Zakłady opieki zdrowotnej - specyfika branży jako przesłanka wyłączenia obowiązku stosowania Ustawy - Prawo zamówień publicznych

Jak już wiadomo ogólną obowiązującą zasadą jest, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w związku z tym, że są podmiotami należącymi do sfery finansów publicznych. Istnieją jednak pewne wyjątki. Wyjątki te spowodowane tak zwaną specyfiką branży w jakiej muszą działać.

Z jednej strony niezbędna jest dbałość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o powierzone im publiczne pieniądze, z drugiej jednak strony znajduje się chory człowiek. Z punktu widzenia zamówień publicznych ważnym aktem, który reguluje pewną sferę wydawania pieniędzy publicznych jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne.

Jak już wiadomo ogólną obowiązującą zasadą jest, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w związku z tym, że są podmiotami należącymi do sfery finansów publicznych. Istnieją jednak pewne wyjątki. Wyjątki te spowodowane tak zwaną specyfiką branży w jakiej muszą działać.

Z jednej strony niezbędna jest dbałość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o powierzone im publiczne pieniądze, z drugiej jednak strony znajduje się chory człowiek. Z punktu widzenia zamówień publicznych ważnym aktem, który reguluje pewną sferę wydawania pieniędzy publicznych jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne.

Rozporządzenie to określa zasady wydawania publicznych pieniędzy, jeśli przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 14 października 1991 r.), czyli zgodnie z brzmieniem art. 3 tejże ustawy:

„Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:

1) badaniem i poradą lekarską,
2) leczeniem,
3) badaniem i terapią psychologiczną,
4) rehabilitacją leczniczą,
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
6) opieką nad zdrowym dzieckiem,
7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,
8) pielęgnacją chorych,
9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
10) opieką paliatywno - hospicyjną,
11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
13) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji,
14) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.”

Rozporządzenie w sprawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego zawiera regulacje, które mają zapewnić wydawanie pieniędzy publicznych w sposób gospodarny i sprawny. Definiuje ono wszystkie elementy począwszy od ogłoszenia o zamówieniu po moment podpisania umowy i jej realizację, które mają umożliwić równe traktowanie wszystkich chętnych do zawarcia umowy. Jest ono aktem szczególnym, który wprowadzono na potrzeby realizacji zamówień na świadczenia zdrowotne. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wyłącza bowiem artykułem 35 ust 3 stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych do postępowań których przedmiotem jest udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie