Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Sektor zdrowia

Redaguje Grzegorz Wojtasz

Zakłady opieki zdrowotnej funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Patrząc na historię udzielania zamówień publicznych przez zakłady opieki zdrowotnej, najczęstszym dylematem było to czy zobowiązane są one do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych precyzyjnie regulują tę kwestię.


Zakłady opieki zdrowotnej a obowiązek stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający to osoba fizyczna osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy - (art. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Czy zatem zakłady opieki zdrowotnej będą należeć do kręgu podmiotów zamawiających w rozumieniu Ustawy – Prawo zamówień publicznych?

Klucza do odpowiedzi na pytanie czy dany podmiot jest zamawiającym trzeba szukać w artykule 3 tejże ustawy. Tam bowiem znajdują się podmiotowe przesłanki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający to osoba fizyczna osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy - (art. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Czy zatem zakłady opieki zdrowotnej będą należeć do kręgu podmiotów zamawiających w rozumieniu Ustawy – Prawo zamówień publicznych?

Klucza do odpowiedzi na pytanie czy dany podmiot jest zamawiającym trzeba szukać w artykule 3 tejże ustawy. Tam bowiem znajdują się podmiotowe przesłanki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.Ustawa określa szeroki krąg podmiotów, które zobowiązane są do zawierania umów odpłatnych przy pomocy narzędzi opisanych w tej ustawie. Narzędziami tymi są określone tryby i zasady udzielania zamówień publicznych.

W artykule 3 znajduje się zamknięty katalog zamawiających. Już czytając pierwsze zdania tego artykułu znajdziemy odpowiedź, której szukaliśmy. W ustępie 1 pkt 1 znajduje się bowiem zapis, że ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Natomiast podstawowym aktem prawnym, który określa zasady funkcjonowania finansów publicznych w naszym kraju jest Ustawa z dnia 26.11.1998r o finansach publicznych. Tam właśnie należy szukać odpowiedzi na pytanie czy dana jednostka jest zamawiającym w rozumieniu art 3 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Artykuł 5 ustawy o finansach publicznych wskazuje jakie podmioty zaliczają się do sektora finansów publicznych. W Art. 5 ust.6 znajdziemy informację, że do sektora finansów publicznych zalicza się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Są one zatem zamawiającym z punktu widzenia ustawy Prawo zamówień publicznych, a co za tym idzie są zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy.

Oczywiście oprócz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w gospodarczej rzeczywistości funkcjonują też zakłady opieki zdrowotnej, które nie są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest konieczne w ich przypadku, należy także posiłkować się zapisami zawartymi w artykule 3 tejże ustawy. Jeśli zaistnieje którakolwiek z przesłanek tam zawartych, to przy udzielaniu zamówienia należy stosować przepisy o zamówieniach publicznych.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie