Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne w systemie NATO

Wniosek o udzielenie „Deklaracji uprawnienia” – konsorcja

W przypadku składania wniosku o udzielenie „Deklaracji uprawnienia” przez Konsorcjum należy złożyć:

1. pismo przewodnie - informujące o ubieganiu się Konsorcjum o udzielenie „Deklaracji uprawnienia”, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Konsorcjum,

2. wnioski (wraz z załącznikami 1 – 18) dla każdego podmiotu krajowego,

3. umowę Konsorcjum, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum zawierającą w szczególności następujące informacje:

W przypadku składania wniosku o udzielenie „Deklaracji uprawnienia” przez Konsorcjum należy złożyć:

1. pismo przewodnie - informujące o ubieganiu się Konsorcjum o udzielenie „Deklaracji uprawnienia”, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Konsorcjum,

2. wnioski (wraz z załącznikami 1 – 18) dla każdego podmiotu krajowego,

3. umowę Konsorcjum, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum zawierającą w szczególności następujące informacje:

nazwę i adres podmiotu – członka Konsorcjum oraz imię, nazwisko i stanowisko osób uprawnionych do jego reprezentowania, ustalenie Lidera – podmiot (jeden z członków Konsorcjum) upoważniony przez pozostałych do reprezentowania i występowania w ich imieniu oraz składania wniosku, cel w jakim została zawarta umowa Konsorcjum, oświadczenie członków Konsorcjum o zobowiązaniu się do solidarnego ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu wniosku,

4. w przypadku konsorcjum z podmiotem zagranicznym należy dodatkowo przedłożyć (dla każdej firmy zagranicznej): syntetyczną informację o firmie i jej działalności gospodarczej, wykaz ważniejszych inwestycji zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, w tym inwestycji zgodnych z zakresem przedmiotowym planowanego projektu inwestycyjnego, referencje inwestorów, itp. potwierdzające doświadczenie w realizacji inwestycji podobnych do przedmiotowego zadania, dane teleadresowe firmy,

Niezależnie od powyższych wymagań dotyczących polskiego członka Konsorcjum, podmiot zagraniczny – członek Konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia organizatorowi przetargu wymaganej „Deklaracji uprawnienia” uzyskanej w kraju pochodzenia. Złożenie stosownych „Deklaracji uprawnienia u organizatora przetargu przez wszystkich członków Konsorcjum jest warunkiem zaproszenia Konsorcjum do złożenia oferty. Istotnym wymogiem przy ocenie wniosku Konsorcjum jest udokumentowanie wymaganego doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji zgodnych z zakresem przedmiotowym planowanego projektu inwestycyjnego.

W niektórych przypadkach do wniosku będą musiały być dołączone poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydawane przez Urząd Ochrony Państwa lub Wojskowe Służby Informacyjne, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999, Nr 11, poz. 95). Dotyczy to tych projektów inwestycyjnych, których realizacja wiąże się z koniecznością przekazania wykonawcy informacji objętych tajemnicą NATO. Z przedstawionych przez organizatora przetargu warunków zamówienia musi zawsze jednoznacznie wynikać, czy posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jest niezbędne, czy też można się obyć bez tego dokumentu.

Źródło: www.mgip.gov.pl


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie