Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne w systemie NATO

Ogólne uwagi dotyczące sposobu przygotowania wniosku o udzielenie „Deklaracji uprawnienia”

Uwagi dotyczące sposobu przygotowania wniosku:

1. wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki,

2. wniosek musi być podpisany (podpis oraz pieczęć imienna) przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa,

3. wszystkie strony wniosku i załączników muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa,

4. każda kopia dokumentu musi posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem,

5. wniosek wraz z załącznikami powinien być oprawiony w sposób trwały (np.: bindowanie, termobindowanie),

6. w przypadku zawarcia Konsorcjum osoba upoważniona do jego reprezentowania musi parafować wszystkie strony wniosku.

Uwagi dotyczące sposobu przygotowania wniosku:

1. wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki,

2. wniosek musi być podpisany (podpis oraz pieczęć imienna) przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa,

3. wszystkie strony wniosku i załączników muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa,

4. każda kopia dokumentu musi posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem,

5. wniosek wraz z załącznikami powinien być oprawiony w sposób trwały (np.: bindowanie, termobindowanie),

6. w przypadku zawarcia Konsorcjum osoba upoważniona do jego reprezentowania musi parafować wszystkie strony wniosku.Aby uzyskać „Deklarację uprawnienia” przedsiębiorca musi:

a. złożyć starannie wypełniony WNIOSEK wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami, przestrzegając określonego w ogłoszeniu prasowym terminu,

b. spełnić wymogi: wiarygodności finansowej, profesjonalnej i technicznej oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Przedsiębiorca może nie uzyskać „Deklaracji uprawnienia” w następujących przypadkach: wniosek przedstawiony przez przedsiębiorcę zawiera dane nieprawdziwe lub niepełne (w tym brak jest załączników) albo też został złożony po terminie, rodzaj działalności gospodarczej, którą prowadzi przedsiębiorca nie odpowiada charakterowi inwestycji będącej przedmiotem przetargu, wartość posiadanego przez przedsiębiorcę majątku trwałego nie gwarantuje należytego wykonania zadania inwestycyjnego, przedsiębiorca jest w stanie likwidacji lub też został objęty postępowaniem upadłościowym albo w stosunku do niego ogłoszono upadłość, podatki, opłaty lub składki na ubezpieczenie społeczne nie są przez przedsiębiorcę regulowane na bieżąco, chyba że uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorcy jest na tyle zła, że istnieją uzasadnione obawy czy będzie on w stanie wykonać zadanie inwestycyjne we właściwy sposób, konto bankowe przedsiębiorcy zostało zajęte.

Organizator przetargu może zażądać od firmy dodatkowych informacji, których zakres jest każdorazowo określony w regulaminie przetargu. W takim przypadku firma będzie musiała wypełnić specjalny kwestionariusz, który przedsiębiorca otrzyma od organizatora przetargu.

Postanowienia w sprawie udzielenia „Deklaracji uprawnienia” są niezwłocznie przekazywane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy do organizatora przetargu za pośrednictwem Radcy Handlowego Ambasady RP w kraju, w którym realizowana będzie dana inwestycja. Stosowną informację otrzymuje również Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO i UZE. Jednocześnie zainteresowani przedsiębiorcy otrzymują informację o udzieleniu bądź odmowie udzielenia „Deklaracji uprawnienia”.

Źródło: www.mgip.gov.pl


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie