Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne w systemie NATO

Możliwości udziału polskich przedsiębiorców w programie inwestycyjnym nato w dziedzinie bezpieczeństwa (NSIP)

Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy, jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów (MPS), rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, a także instalacje portowe. NSIP jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć NATO i symbol efektywnego podziału ról, ryzyka i odpowiedzialności państw członkowskich Sojuszu w ramach wspólnej obrony obszaru północno-atlantyckiego.

Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy, jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów (MPS), rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, a także instalacje portowe. NSIP jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć NATO i symbol efektywnego podziału ról, ryzyka i odpowiedzialności państw członkowskich Sojuszu w ramach wspólnej obrony obszaru północno-atlantyckiego.Zgodnie z obowiązującymi w NATO procedurami, do przetargu będą mogli przystąpić tylko przedsiębiorcy, którzy - po pierwsze - zostali zgłoszeni przez odpowiedni organ rządowy (w przypadku Polski jest nim Ministerstwo Gospodarki i Pracy), po drugie zaś uzyskali tzw. „Deklarację uprawnienia” (Declaration of Eligibility) wystawioną przez ten organ. Dla NATO wspomniana deklaracja stanowić będzie swoistą gwarancję, że zainteresowana firma jest w sensie finansowym, profesjonalnym i technicznym zdolna do realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy przetarg.

„Deklaracja uprawnienia” jest zawsze związana z konkretnym projektem inwestycyjnym. Dopiero po wyborze przez firmę zadania, w którym chciałaby ona uczestniczyć przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o udzielenie mu „Deklaracji uprawnienia”. Jeżeli firma po raz kolejny zdecyduje się wziąć udział w przetargu na inwestycje NATO, będzie musiała ponownie złożyć wniosek w sprawie deklaracji. Nie można zatem ubiegać się o wydanie tego dokumentu niejako na wyrost, zanim przedsiębiorstwo nie zdecyduje, w jakim przedsięwzięciu chciałoby brać udział.

Informacje na temat planowanych przez NATO przetargów są ogłaszane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy na "zielonych stronach" w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz w internecie na stronie internetowej MGiP – www.mgip.gov.pl, ikona „Przedsiębiorcy”, kolumna „Polecamy”, pozycja „Przetargi NATO”.

Odpowiednio wypełniony wniosek z pismem przewodnim należy przesłać na adres:

Dyrektor
Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Po analizie i weryfikacji danych zawartych w przedstawionym przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie „Deklaracji uprawnienia”. Minister Gospodarki i Pracy lub osoba przez niego upoważniona podejmie postanowienie o udzieleniu bądź odmowie udzielenia „Deklaracji uprawnienia”.

Źródło: www.mgip.gov.pl


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie