Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Dyscyplina finansów publicznych

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Art. 17)

Powiązanie pomiędzy zagadnieniami naruszenia dyscypliny finansów publicznych z systemem zamówień publicznych znajdziemy w art. 17 Ustawy:

Udzielenie zamówienia publicznego:

a) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;

b) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących: przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego; obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; obowiązku uzyskania wymaganej zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji; z innym, niż wymienione powyżej naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Powiązanie pomiędzy zagadnieniami naruszenia dyscypliny finansów publicznych z systemem zamówień publicznych znajdziemy w art. 17 Ustawy:

Udzielenie zamówienia publicznego:

a) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;

b) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących: przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego; obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; obowiązku uzyskania wymaganej zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji; z innym, niż wymienione powyżej naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:

a) bez zachowania formy pisemnej;

b) na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

c) na czas dłuższy niż 3 lata bez wymaganej zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

d) przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania.

Niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych.

Niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby:

a) podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest także dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w postaci:

a) udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej, na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, na czas dłuższy niż 3 lata bez wymaganej zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych;

c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania;

wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

Zobacz podstawę prawną

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie