Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Wyrokiem z dnia 4 marca 2015 r. sygn. akt V Ca 4080/14 Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 listopada 2014 r. sygn. akt KIO 2339/14

Sygn. akt V Ca 4080/14

W ramach badania warunków formalnych odwołania należy zbadać, czy osoba wnosząca odwołanie jest umocowana do dokonania tej czynności. Brak pełnomocnictwa, czy też poprzez legitymowanie się wadliwym dokumentem pełnomocnictwa, czy też poprzez nie złożenie takiego dokumentu jest tożsame w skutkach i wskazuje na brak posiadania stosownego umocowania. Dlatego też w obu przypadkach powinien mieć zastosowanie ten sam tryb postępowania w zakresie usuwania braków formalnych odwołania. W obu przypadkach Prezes KIO powinien wezwać do złożenia pełnomocnictwa z którego wynikać będzie umocowanie do dokonania czynności wniesienia odwołania. – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 4 marca 2015 r.
Zaskarżonym postanowieniem Izba odrzuciła odwołanie uznając, że złożone w postępowaniu odwoławczym pełnomocnictwo nie podlega uzupełnieniu, w sytuacji, w której dokument pełnomocnictwa został dołączony do odwołania, ale nie potwierdza umocowania do reprezentowania odwołującego. Izba wskazała, że uzupełnienie przez stronę pełnomocnictwa do wniesienia odwołania jest możliwe jedynie w przypadku jego niezłożenia wraz z odwołaniem.

Prezes Urzędu zakwestionował prawidłowość powyższego stanowiska Izby wskazując, że zarówno brak pełnomocnictwa rozumiany jako jego niezłożenie, jak i brak pełnomocnictwa w postaci niewłaściwego pełnomocnictwa podlegają uzupełnieniu.

Sąd Okręgowy wskazał, że w ramach badania warunków formalnych odwołania należy zbadać, czy osoba wnosząca odwołanie jest umocowana do dokonania tej czynności. Brak pełnomocnictwa, czy też poprzez legitymowanie się wadliwym dokumentem pełnomocnictwa, czy też poprzez nie złożenie takiego dokumentu jest tożsame w skutkach i wskazuje na brak posiadania stosownego umocowania. Dlatego też w obu przypadkach powinien mieć zastosowanie ten sam tryb postępowania w zakresie usuwania braków formalnych odwołania. W obu przypadkach Prezes Izby powinien wezwać do złożenia pełnomocnictwa z którego wynikać będzie umocowanie do dokonania czynności wniesienia odwołania.

/Zobacz treść wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. Sygn. akt: V Ca 4080/14 wraz z uzasadnieniem. /


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie