Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Wyjaśnienia i interpretacje organów nadzoru i kontroli

Wyjaśnienie w sprawie stawki podatku VAT, według której powinna być opodatkowana czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (II)

Sygnatura PP/443-28/04

Data 2004.11.23

Na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawach przedstawionych w piśmie z dnia 23 września 2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2004 r.

Sygnatura PP/443-28/04

Data 2004.11.23

Na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawach przedstawionych w piśmie z dnia 23 września 2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2004 r.Wyżej wymienionym pismem Gmina zwróciła się z następującymi zapytaniami: …………

2. Udostępnienie formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia, zdaniem Gminy, następuje na warunkach ściśle określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 /, a usługi te powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy.

Ustosunkowując się do kwestii opodatkowania odpłatnego przekazania przez Gminę specyfikacji istotnych warunków zamówienia tut. organ podatkowy wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 / opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów.

Przez towar, w myśl art. 2 pkt 6 ww ustawy rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. / Dz. U. Nr 16, poz. 93 /, rzeczami są tylko przedmioty materialne. Rzecz w rozumieniu ww artykułu, jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych, musi charakteryzować się następującymi cechami: jest przedmiotem materialnym, stanowi przedmiot wyodrębniony, może występować w obrocie.

Z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 / wynika iż, w ramach prowadzonych przygotowań do postępowania w zakresie zamówień publicznych zamawiający przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierających elementy szczegółowe , określone w art. 36 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, sporządzoną specyfikację zamawiający przekazuje wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Równocześnie w art. 37 ww ustawy wskazano, iż specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2 ustawy. Przepis art. 42 ust. 2 ustawy stanowi, iż cena jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Ustawowo określony zwrot kosztów nie jest obrotem uzyskanym ze sprzedaży towaru, bowiem zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Mając na uwadze określenia i definicje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie cywilnym nie ma podstaw, aby formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiący pewien element, jeden z wielu dokumentów związanych z procedurami zamówień publicznych traktować jako dobro samoistne mogące być przedmiotem obrotu, a tym samym jako towar w rozumieniu przepisów podatkowych. Ponadto wskazać należy, że odpłatne przekazanie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma charakteru prowadzenia przez Gminę działalności gospodarczej, nie jest wykonywane w celach komercyjnych, a jedynie jest wyrazem spełnienia przez Gminę określonych, nałożonych przez prawo procedur administracyjnych. Mając na uwadze przytoczone przepisy należy więc stwierdzić, że organizator przetargu, tj. Gmina, która przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia, otrzymując jednocześnie od oferentów zwrot kosztów wydanych formularzy, dokonuje czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zobacz poradę z tego zakresu


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie