Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Wyjaśnienia i interpretacje organów nadzoru i kontroli

Wyjaśnienie w zakresie składania oświadczeń przez Wykonawców o pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji

RIO.III.0712/1/04

Olsztyn dn. 2004-02-09

.........

.........

W odpowiedzi na pismo znak ZP.IIA.3412-01/2004 z dnia 06 stycznia 2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) – dalej u.z.p. - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia, że na podstawie z art. 42 ust.6 w związku z art. 22 ust.5 i 6 u.z.p. w postępowaniu o zamówienie, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust.1 u.z.p.,

RIO.III.0712/1/04

Olsztyn dn. 2004-02-09

.........

.........

W odpowiedzi na pismo znak ZP.IIA.3412-01/2004 z dnia 06 stycznia 2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) – dalej u.z.p. - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia, że na podstawie z art. 42 ust.6 w związku z art. 22 ust.5 i 6 u.z.p. w postępowaniu o zamówienie, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust.1 u.z.p.,

zamawiający wzywa dostawców lub wykonawców do złożenia oświadczenia, czy pozostają w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu, dostawcy i wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia oświadczenia, w terminie określonym przez zamawiającego. Wezwanie powinno zawierać wykaz uczestników postępowania oraz osób po stronie zamawiającego biorących udział w postępowaniu. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa wyżej, powoduje utratę wadium.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 u.z.p. oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

Wobec powyższego zarówno nie złożenie wymaganego oświadczenia w ogóle jak i złożenie oświadczenia po terminie określonym przez zamawiającego skutkować będzie utratą wadium – przy czym należy pamiętać, że oświadczenie przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego, wobec czego zamawiający nie ma podstawy prawnej by żądać od dostawców lub wykonawców by treść oświadczenia o pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji – „oryginał oświadczenia” – rozumiemy, że chodzi o wersję pisemną – dotarł przed wyznaczonym przez zamawiającego terminem do składania oświadczeń o których mowa wyżej.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie