Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Wyjaśnienia i interpretacje organów nadzoru i kontroli

Wyjaśnienie w sprawie kwalifikacji wykonania projektu budowlanego jako usługi lub roboty budowlanej

RIO.III.0712/55/04

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2004 r.

.........

.........

W odpowiedzi na Pana pismo znak PIK 7023 – 13/2004 z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia, że zgodnie z art. 2 pkt 8 i art. 2 pkt 10 Prawa zamówień publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o:

RIO.III.0712/55/04

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2004 r.

.........

.........

W odpowiedzi na Pana pismo znak PIK 7023 – 13/2004 z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia, że zgodnie z art. 2 pkt 8 i art. 2 pkt 10 Prawa zamówień publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o:

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wykonanie projektu budowlanego jest usługą, chyba że zleca się łącznie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wówczas są to roboty budowlane.

Ponadto zgodnie z art. 99 Prawa zamówień publicznych konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

Konkurs ma charakter fakultatywny – od decyzji zamawiającego zależy czy postępowanie o udzielenie zamówienia na prace konkursową będzie chciał poprzedzić procedurą konkursową w postępowaniu o wartości wyższej niż 6.000 EURO.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie