Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Wyjaśnienia i interpretacje organów nadzoru i kontroli

Wyjaśnienie w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku dokonywania zwrotu kosztów ponoszonych przez dzieci za bilety miesięczne

RIO.III.0712/27/04

Olsztyn, dnia 2004-04-05

.........

.........

W odpowiedzi na Pana pismo znak Oś. 4317 – 10 – 28/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie „stosowania trybu udzielenia zamówienia publicznego określonego w Rozdz. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), gdy gmina dokona zwrotu kosztów ponoszonych przez dzieci za bilety miesięczne, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia,

RIO.III.0712/27/04

Olsztyn, dnia 2004-04-05

.........

.........

W odpowiedzi na Pana pismo znak Oś. 4317 – 10 – 28/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie „stosowania trybu udzielenia zamówienia publicznego określonego w Rozdz. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), gdy gmina dokona zwrotu kosztów ponoszonych przez dzieci za bilety miesięczne, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia,

że na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.1 i art. 2 pkt.13 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, przez jednostki sektora finansów publicznych a przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej o którym mowa wyżej nie jest usługą, dostawą lub robotą budowlaną w związku z czym do takiej czynności nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie