Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy zamawiający przy wynagrodzeniu ryczałtowym mógł wezwać wykonawcę do uzupełnienia treści złożonej oferty o kalkulację cenową oraz harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z określeniem terminu wykonania na każde zadanie oddzielnie?[ podyskutuj z nami na forum ]Zamawiający przy wynagrodzeniu ryczałtowym wymagał złożenia wraz z ofertą m. in. kalkulacji cenowej oddzielnej dla każdego zadania oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz z określeniem terminu wykonania oddzielnego dla każdego zadania.Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia treści złożonej oferty o kalkulację cenową oraz harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z określeniem terminu wykonania na każde zadanie oddzielnie. Czy postąpił poprawnie?

NIE. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Odnosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, iż kalkulacja cenowa oraz harmonogram rzeczowo – finansowy nie wchodzą w zakres dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy, a w szczególności nie są dokumentami wymienionym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (obowiązującym w dacie przeprowadzenia przedmiotowego postępowania). Biorąc pod uwagę że obowiązywało wynagrodzenie ryczałtowe, stwierdzić należy, że zamawiający wzywając ww. wykonawcę do uzupełnienia kalkulacji cenowej oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego naruszył dyspozycję art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie