Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Archiwum aktów prawnych

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHUSTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Tekst jednolity (stan prawny na dzień 19 października 2014 roku)

Uwaga: tekst obowiązujący do dnia 27 lipca 2016 roku
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

DZ. U. z 2013 r., poz.231

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

DZ. U. z 31.12.2013, poz. 1735

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Dz. U. z 2013 roku, poz. 1692

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dz. U. z 2010 r Nr. 223 poz. 1458

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

DZ.U. z 2010 r. nr 48 poz. 280 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓWz dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

Dz.U. Nr 41, poz. 238 z 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE REZESA RADY MINISTRÓW z 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 885

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

Dz. U. z 2006 r Nr. 155 poz. 1110 z dnia 31 sierpnia 2006 roku z uwzględnieniem zmian z dnia 10 września 2007 roku DZ. U. Nr 175, poz. 1226
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie