Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, nieaktualne zagadnienia poruszone w dziale „PORADY” oznaczone są stosownym komentarzem w kolorze czerwonym.

Progi kwotowe przewidziane w ustawie - konsekwencje

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku
UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku


Do wyrażonej w złotych równowartość kwoty 6.000 euro: Nie ma obowiązku stosowania ustawy; Obowiązują zasady wydatkowania środków publicznych wynikające z ustawy o finansach publicznych; Zasady udzielania zamówień określają regulacje wewnętrzne zamawiających.

Od 6.000 - 60.000 euro – stosuje się tzw. procedurę uproszczoną charakteryzującą się zdecydowanie mniejszą biurokracją prowadzonego postępowania: Nie ma obowiązku zatwierdzenia wyboru trybu; Fakultatywnie występują m.in.: wadium, komisja przetargowa, forma udzielania wykonawcom wyjaśnień i przekazywania informacji, zabezpieczenie należytego wykonania umowy; Nie ma obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych; Nie ma obowiązku żądania dokumentów potwierdzających postawione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. jednakże: Istnieje bezwzględny obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Przysługują środki ochrony prawnej. Od 60.000 - 5 mln euro dla usług i dostaw i od 60.000 - 10 mln euro dla robót budowlanych stosuje się tzw. procedurę podstawową, charakteryzuje się ona: Pełną zgodnością z przepisami dyrektyw UE; Wszystkie wymienione w procedurze uproszczonej rygory do stosowania fakultatywnego – są tu obligatoryjne.

Dodatkowe progi przewidziane ustawą: Ogłoszenia:
130 000 euro dla dostaw i usług, 5 mln dla robót budowlanych Zamówienia sektorowe:
400.000 lub 600.000 euro dla dostaw i usług 5 mln euro dla robót budowlanych

Powyżej 5 mln euro dla usług i dostaw i powyżej 10 mln euro dla robót budowlanych stosuje się tzw. procedurę zaostrzoną, charakteryzuje się ona: Publikowaniem ogłoszeń o postępowaniu w prasie o zasięgu ogólnopolskim; Instytucją obserwator biorącego udział w pracach komisji przetargowej; Obligatoryjną kontrolą ex – ante; Zakazem zawarcia umowy do czasu rozpoznania skargi przez sąd.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie