Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, nieaktualne zagadnienia poruszone w dziale „PORADY” oznaczone są stosownym komentarzem w kolorze czerwonym.

Instytucja obserwatora w zamówieniach publicznych

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku
UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku


Ustawa - Prawo zamówień w rozdziale V wprowadza instytucję OBSERWATORA. Art. 177 ustawy wymienia postępowania, które poddane są obowiązkowi kontroli polegającej na udziale niezależnego obserwatora. I tak są nimi postępowania, w których wartość zamówienia: dla robót budowlanych - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro; dla dostaw lub usług - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro. Obserwator jest wyznaczany przez Prezesa Urzędu spośród osób wpisanych na listę arbitrów. Obserwatorem nie może być osoba, która pozostaje z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Ogólnie zadania obserwatora określa art. 178 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: obserwator jest obecny w trakcie prac komisji przetargowej od otwarcia ofert, obserwator sporządza informację o przebiegu prac komisji przetargowej, którą przedstawia kierownikowi zamawiającego oraz Prezesowi Urzędu.

Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe zapisy odnoszące się do trybu wyznaczania i wykonywania czynności obserwatora oraz o wysokość wynagrodzenia za czynności obserwatora określone są one w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora

Zobacz podstawę prawną


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie