Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, nieaktualne zagadnienia poruszone w dziale „PORADY” oznaczone są stosownym komentarzem w kolorze czerwonym.

Czy odpłatne przekazanie specyfikacji Wykonawcy podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przyjęły się dwa sposoby dokumentowania księgowego wydania wykonawcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Wykonawca otrzymuje fakturę VAT ze stawką podatku od towarów i usług 22%;

2. Wykonawca otrzymuje rachunek obciążający go.

W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przyjęły się dwa sposoby dokumentowania księgowego wydania wykonawcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Wykonawca otrzymuje fakturę VAT ze stawką podatku od towarów i usług 22%;

2. Wykonawca otrzymuje rachunek obciążający go.

Ad. 1.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług art. 8 ust. 1 rozumie każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Tak więc odpłatne przekazanie specyfikacji mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług także osoba wykonawcy a więc podmiotu któremu przekazuje się specyfikację realizuje zakres tym razem podmiotowy ustawy. Wydawałoby się, że owa usługa jak najbardziej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22-procentowej. Sprawa nie jest jednak taka prosta należy bowiem zwrócić uwagę na art. 15 ust. 6 ustawy: nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium decydującym jest zatem charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym (załatwianie tzw. spraw urzędowych) wyłączają te podmioty z kategorii podatników, a czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują, że podmioty te są podatnikami podatku od towarów i usług, a realizowane przez nich odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są podatnikami w sferze ich aktywności cywilnoprawnej. Reasumując udostępnienie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia za opłatą następuje w ramach działań cywilnoprawnych tak więc jednostka realizując tę czynności jest podatnikiem VAT.

Ad. 2.

Odpłatne przekazanie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma charakteru prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest wykonywane w celach komercyjnych, a jedynie jest wyrazem spełnienia określonych, nałożonych przez prawo procedur administracyjnych. Mając na uwadze przytoczone przepisy należy więc stwierdzić, że organizator przetargu, np. Gmina, która przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia, otrzymując jednocześnie od oferentów zwrot kosztów wydanych formularzy, dokonuje czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioski:

Należy zauważyć, że poszczególne Izby Skarbowe oraz podległe im Urzędy Skarbowe różnie interpretują te przepisy. Sugerujemy aby każdorazowo zapoznać się z interpretacją stosowaną przez właściwą miejscowo Izbę Skarbową, i tak np. Izba Skarbowa w Katowicach podziela koncepcję 2, podczas gdy Izba Skarbowa w Rzeszowie stoi na stanowisku 1.

Zobacz przykładowe interpretacje: Opodatkowanie wydania SIWZ stawką podstawową VAT Nieopodatkowanie czynności wydania SIWZ podatkiem VAT

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie