Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, nieaktualne zagadnienia poruszone w dziale „PORADY” oznaczone są stosownym komentarzem w kolorze czerwonym.

Uzupełnianie brakujących dokumentów

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 13 kwietnia 2007 roku
UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 13 kwietnia 2007 roku


Nowelizacja z dnia 7 kwietnia 2006 roku ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadziła istotną zmianę w zakresie uzupełniania brakujących dokumentów.

Przed nowelizacją ustawy jeśli wykonawca nie miał zaświadczenie z urzędu lub podpisu pod oświadczeniem skutkowało to jego wykluczeniem z przetargu. Często wykonawca był wykluczany nie z własnej winy, wystarczyła pomyłka urzędnika. Jedyny wyjątek od tej bądź co bądź rygorystycznej zasady stanowiła sytuacja, gdy brak uzupełnienia dokumentów skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Art. 26 ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.Od 25 maja 2006 roku (dzień wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych) wykonawcy mogą uzupełniać brakujące dokumenty a prawo to uzurpują z treści znowelizowanego art. 26 ust. 3:

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ustawodawca doszedł do wniosku, że liczy się fakt spełnienia przez wykonawcę postawionych warunków, a nie same dokumenty, które mają to potwierdzać.

Od zasady jest jeden wyjątek: zamawiający wzywa do uzupełnienia dokumentów chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W praktyce wygląda to tak, że przed wezwaniem do uzupełnienia zamawiający musi zbadać i ocenić oferty.

Jeśli chodzi o termin, w którym wykonawcy muszą złożyć brakujące dokumenty to ustawodawca pozostawił go celowo w gestii zamawiającego aby ten mógł dostosować go do różnych sytuacji. Intencja ustawodawcy w tej materii wydaje się być jasna termin musi być określony tak aby dawał on wykonawca realna szansę na naprawienie błędu.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie