Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia Publiczne Oprogramowanie

Oprogramowanie Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych

Oprogramowanie ORZECZNICTWO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH to propozycja stworzona przez zespół ekspertów serwisu Nowe Przetargi i skierowana do tych wszystkich, którzy na bieżąco pragną śledzić praktykę stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, Zespołów Arbitrów, Sądów Okręgowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Oprogramowanie przeznaczone jest dla: zamawiających, wykonawców, konsultantów i doradców w zamówieniach publicznych. Nasi eksperci każde orzeczenie "rozłożyli na części" i poddali wnikliwej analizie.

Szczegóły:
ORZECZNICTWO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
KOSZTUJE JEDYNIE 680,- zł + VAT


W chwili obecnej w bazie znajdują się 9746 tez i 5772 orzeczenia (wersja I półrocze 2013).

POBIERZ krótką instrukcję korzystania z systemu – plik w formacie pdf 675 kB

Zapoznaj się z możliwościami systemu Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych

Zapoznaj się z możliwościami nowej wyszukiwarki TEZ Z ORZECZEŃ, która jest elementem aplikacji Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych.

Oprogramowanie ORZECZNICTWO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH to najnowsza propozycja stworzona przez zespół ekspertów serwisu Nowe Przetargi i skierowana do tych wszystkich, którzy na bieżąco pragną śledzić praktykę stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych w świetle orzecznictwa:
 • KIO,
 • Zespołów Arbitrów,
 • sądów okręgowych,
 • Sądu Najwyższego,
 • ETS,
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Oprogramowanie przeznaczone jest dla:
 • Zamawiających
 • Wykonawców
 • Prawników, konsultantów i doradców w zamówieniach publicznych


Oprogramowanie Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych jest efektem pracy prawników, analityków i programistów. Każdy wyrok został „rozłożony na części” i poddany wnikliwej analizie. Efektem tego jest wskazanie przede wszystkim tez wynikających z danego orzeczenia, jak również naruszeń konkretnych przepisów.


Kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenie

System ORZECZNICTWO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH obejmuje blisko 6000 aktualnych orzeczeń. Baza aktualizowana jest na bieżąco. Wszystkie orzeczenia zawarte w systemie obejmują nowy stan prawny – według ustawy z 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Orzeczenia obejmują lata 2004-2012. W ramach systemu dostępna jest pełna baza aktów prawnych mających zastosowanie w zamówieniach publicznych – aktualna wersja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze i okołoustawowe.

Dzięki rozległym funkcjom programu użytkownicy na podstawie konkretnych przykładów mają możliwość śledzić najważniejsze problemy pojawiające się w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

--------------------------------------------------------------------------

ROZBUDOWANA WYSZUKIWARKA ORZECZEŃ

Podstawowym modułem systemu jest rozbudowana wyszukiwarka, która pozwala filtrować wyroki według następujących kryteriów (wyszukiwanie proste i zaawansowane):
 • Organu orzekającego (KIO, ZA, SN, NSA, ETS, sądy okręgowe);
 • Naruszonego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Sygnatury akt;
 • Daty wydania;
 • Statusu wyroku (aktualny, uchylony orzeczeniem sądu okręgowego, wszystkie wyroki);
 • Wyrazu lub frazy (w treści wyroku lub w treści zarzutu);
 • Podniesionych zarzutów;
 • Branży zamawiającego;
 • Przedmiotu zamówienia;
 • Trybu udzielenia zamówienia;
 • Rozstrzygnięcia dokonanego przez Zespół Arbitrów.

Kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenieProgram umożliwia sprawne wyszukiwanie niezbędnych informacji dzięki intuicyjnemu podziałowi bazy orzeczeń według:
 • Rodzaju orzeczenia: orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Zespołu Arbitrów, sądu okręgowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, ETS;
 • Branży zamawiającego (np. samorząd terytorialny, urzędy pracy, służby mundurowe, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, energetyka itd);
 • Przedmiotu zamówienia (np. roboty budowlane, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, leki, żywność, paliwa, usługi szkoleniowe, usługi geodezyjne, wyceny itd);
 • Zarzutów podniesionych w proteście (np. wykluczenie wykonawcy z postępowania, niewłaściwa stawka VAT, niewłaściwy dobór kryteriów oceny ofert, rażąco niska cena, czyn nieuczciwej konkurencji, niezachowanie pisemnej formy postępowania itd.);
 • Trybu udzielenia zamówienia publicznego
 • Rozstrzygnięcia dokonanego przez Zespół Arbitrów.

Kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększeniePonadto korzystając z systemu, w dowolnym momencie można przeglądać pełny wynik wyszukiwania oraz otwierać poszczególne orzeczenia w sąsiednich oknach.


Kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenieWyniki wyszukiwania w każdym czasie można zapisać w katalogu Ulubione oraz w dowolnym momencie pracy sięgnąć po nie ponownie.


Kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenie


--------------------------------------------------------------------------

TEZY Z ORZECZEŃ ORAZ WYSZUKIWARKA TEZ

Główną zaletą systemu jest dostęp do ogromnej ilości tez z orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Zespołu Arbitrów, sądu okręgowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z każdego orzeczenia zespołu arbitrów zostały wybrane tezy, które dla stosowania przepisów zamówień publicznych mają zasadnicze znaczenie. Przeglądając dowolny wyrok w każdym czasie możliwie jest przeglądnięcie oraz wydrukowanie tez z tego wyroku, jak również zapisanie ich w dokumencie rtf.

Zapoznaj się z możliwościami nowej wyszukiwarki TEZ Z ORZECZEŃ, która jest elementem aplikacji Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych.


Kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenie


--------------------------------------------------------------------------

WSPÓŁPRACA Z EDYTORAMI TEKSTOWYMI

Dla każdej osoby zajmującej się na co dzień zamówieniami publicznymi zasadnicze znaczenie mają funkcje umożliwiające kopiowanie i przeklejanie dowolnych fragmentów orzeczeń oraz zapisywanie raportów z wyników wyszukiwania oraz wszelkich zestawień w formie dokumentów rtf.


Kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenie


--------------------------------------------------------------------------

RAPORTY I STATYSTYKI

Ponadto system wzbogacony zastał o bazę raportów i statystyk. Raporty obejmują m.in.:
 • Tabelaryczne zestawienie wyników wyszukiwania z funkcją zapisywania raportu do pliku rtf;
 • Raport pełnego wyroku z odrębnie zestawionymi zarzutami, naruszeniami przepisów, tezami z wyroku oraz poszczególnymi kryteriami wyszukiwania z funkcją zapisywania raportu do pliku rtf;
 • Raport skróconego wyroku z funkcją zapisywania raportu do pliku rtf;
 • Raport zawierający same tezy z wyroku z funkcją zapisywania raportu do pliku rtf.Kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenie

Statystyki obejmują następujące zestawienia tworzone na bazie uzyskanych wyników wyszukiwania w centralnej bazie orzeczeń:
 • Statystyka branż
 • Statystyka naruszeń
 • Statystyka zarzutów podniesionych w protestach
 • Statystyka przedmiotów zamówienia
 • Statystyka rozstrzygnięćKliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenie


Kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenie


Kliknij na obrazek aby zobaczyć powiększenie


--------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJE

Aktualizacje systemu dostępne są dwa razy do roku. Średnio aktualizacja zawiera 200-500 nowych orzeczeń.


--------------------------------------------------------------------------

WYMAGANIA TECHNICZNE

Program ORZECZNICTWO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH jest rozpowszechniany na płytach CD-ROM w wersji dla środowiska Windows 98/XP/Vista lub Windows 7.

Do uruchomienia programu potrzebne są:
 • komputer osobisty z procesorem co najmniej CELERON 300;
 • Microsoft Windows dla Polski wersja 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7;
 • stacja CD-ROM;
 • minimum 256 MB pamięci operacyjnej.


Koszt zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych wynosi 680,- zł + VAT. Licencja jest bezterminowa. Koszt zakupu półrocznej aktualizacji to 280,- zł + VAT.

Tutaj mogą Państwo pobrać druk zamówienia oprogramowania Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych


Tutaj mogą Państwo pobrać druk zamówienia aktualizacji oprogramowania Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych


Więcej informacji mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu
0 801 889 969.


POBIERZ krótką instrukcję korzystania z systemu – plik w formacie pdf 675 kB

Zapoznaj się z możliwościami systemu Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych


Zapoznaj się z możliwościami nowej wyszukiwarki TEZ Z ORZECZEŃ, która jest elementem aplikacji Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych.


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie