Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia do 30 tys. euro oraz Przetarg Nieograniczony w wersji MINIMUM po nowelizacji Prawa zamówień publicznych."

Prowadzący: Łukasz Mackiewicz
Data rozpoczęcia: 2017-06-20
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Siedlce, sala konferencyjna Hotelu Arche, ul. Brzeska 134, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Łukasz Mackiewicz - radca prawny specjalizujący się w procedurze administracyjnej, zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wprowadzenie - obowiązki informacyjne w postępowaniu – jawność, publikacja ogłoszeń.
 2. Zamówienia do 30 000 euro – ich miejsce w strukturze organizacyjnej zamawiającego oraz odzwierciedlenie tego w regulaminie wydatkowania środków do kwot 30 tys. euro:
 3. Zasady wydatkowania, problemy praktyczne, regulamin wydatkowania środków po zmianach.
 4. Zamówienia do 30 tys. euro w projektach współfinansowanych – zasada konkurencyjności.
 5. Konsekwencje prawne i finansowe naruszenia zasady konkurencyjności w zamówieniach do 30 tys. euro wydatkowanych ze środków budżetowych oraz ze środków unijnych.
 6. Przetarg nieograniczony w wersji minimum po nowelizacji:
  • Przygotowanie postępowania:
   • Reguły opisywania przedmiotu zamówienia – możliwe problemy. Praktyczne skutki w procedurze możliwości zaskarżenia opisu przedmiotu zamówienia do KIO.
   • OPZ a kryteria oceny ofert: Kryteria jakościowe, kosztowe i funkcjonalne. Kryteria dotyczące kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Kryteria dyskryminujące.
   • Ustalanie wartości zamówienia w praktyce:
    • szacowanie na potrzeby planowania a szacowanie wartości w procedurze udzielenia za-mówienia. Szacowanie wartości zamówienia finansowanego z różnych źródeł;
    • rażąco niska cena na etapie oceny ofert jako konsekwencja nieprawidłowo przeprowadzonego etapu szacowania wartości przedmiotu zamówienia;
    • praktyczne stosowanie reguł kolizyjnych przy łączeniu lub dzieleniu różnych rodzajów zamówień;
    • zamówienia nieplanowane – ich szacowanie oraz sposób ujmowania (w ramach innego zamówienia lub jako całkowicie odrębne zamówienie);
    • wartość zamówienia realizowanego w częściach – ostateczne określenie wartości zamówienia w przypadku unieważnienia zamówienia dla poszczególnych części.
    • Prawnie określone granice kontaktu na linii Zamawiający – Wykonawcy na etapie opisu i szacowania wartości zamówienia.
   • Dokument SIWZ w wersji minimum:
    • Fakultatywne warunki udziału w postępowaniu / wymogi stawiane wykonawcom – metody skutecznego doboru dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji).
    • Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
    • Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
    • Klauzule i aspekty społeczne w najprostszym wydaniu.
    • Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału.
    • Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
   • Kryteria oceny ofert w postępowaniu oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
    • Kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe – sztuka prostego doboru kryteriów oceny ofert.
    • Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.
   • Procedura po nowelizacji krok po kroku – minimalne terminy:
    • Określenie minimalnego czasu koniecznego na przeprowadzenie procedury - wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
    • Publikacja ogłoszeń.
    • Czas na komunikację z wykonawcami - odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia procedu-ralne zamawiających.
    • Otwarcie ofert – nowe obowiązki zamawiającego.
    • Badanie i ocena ofert - weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń.
    • Badanie i ocena - obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
    • Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
    • Podpisanie umowy z wykonawcą z uwzględnieniem nowych obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
   • Dokumentowanie postępowania.
 7. Zagrożenia dla zamawiającego związane z prowadzeniem procedury przetargu nieograniczonego w wersji minimum.
 8. Zamówienia w perspektywie finansowej 2014-2020 – problemy praktyczne ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – taryfikator korekt.
 9. Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie niebezpiecznych czynności w procedurze udzielania zamówień publicznych i finansowych konsekwencji nieprawidłowości.

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Zobacz na mapie dojazd do miejsca szkolenia

Cena:
370,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 370,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 455,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu merytorycznego do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie