Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - szkolenie przygotowujące do wejścia w życie nowych rozwiązań"

Prowadzący: Marcin Adamczyk
Data rozpoczęcia: 2017-06-13
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Olsztyn, sala konferencyjna Hotelu HP Park, al. Warszawska 119, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Marcin Adamczyk - radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, autor i współautor dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Trener i wykładowca postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji samorządowej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.Dział:
Kodeks postępowania administracyjnego

Zakres:
 1. Wprowadzenie – zasadnicze cele nowelizacji, metody wykładni obowiązujących przepisów. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 2. Nowe rozwiązania w zakresie zasady prawdy obiektywnej i rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, współdziałania organów administracji, pogłębiania zaufania obywateli do dzia-łania organów administracji, ugodowego załatwiania spraw oraz dwuinstancyjności.
 3. Naruszenie zasad postępowania a skuteczność środków odwoławczych.
 4. Bezczynność organu a przewlekłość postępowania – nowa instytucja ponaglenia – skutki dla prowadzonego postępowania i dla osób odpowiedzialnych za wydanie decyzji / postano-wienia.
 5. Decyzja niezgodna z żądaniem strony – podstawowe obowiązki organu w nowym stanie prawnym. Skutki wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony – dalsza procedura.
 6. Nowe zasady wszczynania i załatwiania spraw (tradycyjne, elektroniczne), wezwania, dorę-czenia, fikcja doręczenia elektronicznego – obowiązki organu prowadzącego sprawę. Możliwe problemy praktyczne.
 7. Postępowanie dowodowe – nowe prawa i obowiązki strony oraz organu prowadzącego postępowanie.
 8. Terminy procesowe oraz materialno-prawne – zasady przywracania terminów. Skutki dla prowadzonych postępowań.
 9. Milczące załatwienie sprawy – przesłanki i zasady stosowania – nowa instytucja procedury administracyjnej. Dokumentowanie sprawy załatwionej w tym trybie (?).
 10. Nowe elementy decyzji administracyjnej.
 11. Decyzja w postaci dokumentu elektronicznego.
 12. Posiedzenie – przyspieszenie zajęcia stanowiska w trybie współdziałania organów admini-stracji.
 13. Ugoda administracyjna i mediacja - nowe rozwiązania z punktu widzenia organu prowa-dzącego postępowanie.
 14. Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego – zrzeczenie się prawa do odwołania – praktyczne skutki.
 15. Administracyjne postępowanie uproszczone – przesłanki stosowania.
 16. Zasady nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu – nowe prawa i obowiązki. Możliwe nieprawidłowości i ich skutki prawne na bazie odrębnych przepisów.
 17. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego.
 18. Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia, do udziału w którym Państwa zachęcamy, jest przedstawienie dużej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i jej praktycznych skutków w codziennej pracy organów administracji publicznej i samorządowej. Przedstawiony zostanie prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego od chwili jego wszczęcia, aż do zakończenia, gwarantujący że zapadłe w sprawie rozstrzygnięcie będzie zgodne z prawem. Warto już dzisiaj zapoznać się ze mianami, które już niebawem staną się obowiązującym prawem.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Zobacz na mapie dojazd do miejsca szkolenia

Cena:
295,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 295,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 360,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu merytorycznego do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie