Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne w roku 2018: planowanie, szacowanie wartości, obowiązkowa elektronizacja. Analiza najnowszego orzecznictwa dotyczącego kluczowych elementów postępowania."

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia: 2018-01-23
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Kielce, sala konferencyjna Hotelu Qubus, ul. Składowa 2, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii BKPS Bochenek, Pałka, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzielenie za-mówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wprowadzenie.
 2. Planowanie zamówień publicznych na rok 2018 i szacowanie wartości – wzorce postępowania:
  • Planowanie zamówień – modele rozwiązań stosowanych przez Zamawiających – plan zamówień a plan finansowy;
  • Minimum ustawowe - co plan postępowania o udzielenie zamówienia musi zawierać:
   • Zamówienia do 30 tys. euro
   • Postępowanie o udzielenie zamówienia
   • Zmiany w planie na przestrzeni roku budżetowego - a obowiązki publikacji na stronie internetowej;
  • Szacowanie wartości zamówień na potrzeby planowania – przykłady:
   • zasady szacowania wartości zamówienia na dostawy i usługi
   • zasady szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane;
  • Kiedy zamówienia należy sumować i łączyć z innymi?
  • Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach oraz problematyka dozwolonego i niedozwolonego zaniżania lub sposobu obliczania wartości zamówienia (art. 32 ust. 2 i 4 ustawy, art. 6a ustawy w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy);
  • Zamówienia i umowy wieloletnie – zasady szacowania i ujmowania w dokumentacji;
  • Zamówienia współfinansowane w ramach programów unijnych;
  • Zamówienia powtarzające się okresowo w planie zamówień;
  • Ujmowanie w planie i szacowanie wartości zamówień warunkowych;
  • Zasady dokumentowania szacowania wartości zamówienia.
 3. Zasady udzielania zamówień nieprzewidzianych w planie.
 4. Zamówienia poniżej ustawowego progu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych na przestrzeni roku i sposoby ich ewidencjonowania.
 5. Elektronizacja zamówień publicznych – wymogi – wybór dostawcy systemu.
 6. Analiza najnowszego orzecznictwa dotyczącego kluczowych elementów postępowania:
  • Rola "innych" podmiotów w ofercie wykonawcy:
   • dysponowanie potencjałem podmiotów trzecich: zakres badania zobowiązania do oddania potencjału, możliwość ograniczenia, zmiana podmiotu udostępniające-go;
  • Podwykonawca w zamówieniach publicznych:
   • żądanie wskazania nazw podwykonawców, zmiany podwykonawcy, możliwość ograniczenia podwykonawstwa, wpływ Zamawiającego na treść umowy podwykonawczej;
  • Konsorcjum w zamówieniach publicznych;
  • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymagań i braku podstaw do wykluczenia:
   • moment wnoszenia - z ofertą czy na wezwanie zamawiającego, aktualność dokumentów, próbka w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 7. Prawna odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości związanych z niewłaściwym szacowaniem wartości zamówienia – naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Identyfikacja naruszeń przepisów oraz procedura egzekwowania odpowiedzialności – kata-log możliwych naruszeń.
 8. Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
690,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 690,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 850,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie