Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Szkolenie:
Temat:

"Kodeks postępowania administracyjnego od A do Z z perspektywy pierwszych miesięcy funkcjonowania znowelizowanych przepisów – szkolenie systematyzujące wiedzę."

Prowadzący: Marcin Adamczyk
Data rozpoczęcia:
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: , sala konferencyjna Hotelu Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Marcin Adamczyk - radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, autor i współautor dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Trener i wykładowca postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji samorządowej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.Dział:
Kodeks postępowania administracyjnego

Zakres:
 1. Wprowadzenie.
 2. Art. 16 i 17 ustawy wprowadzającej – praktyczne problemy.
 3. Zasady postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasady rozstrzygania wąt-pliwości na korzyść strony, współdziałania organów, pogłębiania zaufania obywateli do organów pań-stwa, ugodowego załatwiania sprawy, zasady dwuinstancyjności postepowania, omówienie „zestawów do uchylania decyzji:
  • 7,77, 80 k.p.a.,
  • 10, 81 k.p.a.,
  • 8,9,11 k.p.a.
 4. Ponaglenie a skarga na bezczynność oraz zasady liczenia terminów.
 5. Doręczenia (z uwzględnieniem doręczenia elektronicznego) - praktyczne problemy: m.in: zasady ko-respondencji mailowej, doręczenie papierowe a elektroniczne, podpis kwalifikowany a „e-puapowy”).
 6. Odmowa wszczęcia postępowania, zasady wnoszenia pism (61a, 63 k.p.a.):
  • wezwanie do usunięcia braków formalnych (64 § 2 k.p.a.),
  • zasady przywracania terminów
  • notatka a adnotacja.
 7. Zasady dostępu do akt postępowania administracyjnego.
 8. Decyzja administracyjna – elementy (ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia decyzji).
 9. Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, zamiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. – praktyczne aspekty.
  • zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania,
  • art. 136 § 2 i 3 k.p.a.
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
 10. Nieprawidłowości w procedurze administracyjnej w pierwszym okresie po nowelizacji KPA – skutki praktyczne.
 11. Pytania i dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Tak szerokiej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego nie było od lat. W praktyce dotknęła ona każ-dego urzędu i niemal wszystkich jego pracowników zmieniając nie tylko poszczególne instytucje kpa, ale także filo-zofię podejścia do petenta i rozpatrywania jego sprawy. Wprowadzono całkowicie nowe instytucje do procedury administracyjnej, dotychczas nieznane w polskim porządku prawnym.
Główne obszary zmian to: ogólne zasady postępowania, rozpatrywanie spraw, terminy, zasady doręczeń, decyzje, postanowienia, milczące załatwienie sprawy, ugody, odwołania, posiedzenia w trybie współdziałania, postępowa-nie uproszczone, zasady nakładania / wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, ulgi w karach pieniężnych, opłaty i koszty postępowania oraz europejską współpracę administracyjną.
Celem szkolenia, do udziału w którym Państwa zachęcamy, jest przedstawienie dużej nowelizacji kodeksu postę-powania administracyjnego z perspektywy pierwszych miesięcy stosowania nowych przepisów - praktycznych skutków zmian w codziennej pracy organów administracji publicznej i samorządowej. Okres ten – szczególnie trudny dla osób stosujących nowe rozwiązania prawne, obfitował w pewne błędy i nieprawidłowości, które w szczególny sposób będziemy chcieli naświetlić w trakcie szkolenia.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Zobacz na mapie dojazd do miejsca szkolenia

Cena:
295,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 295,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 360,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu merytorycznego do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie