Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne w 2017 roku – prowadzenie procedur od A do Z – 2-dniowe szkolenie systematyzujące wiedzę."

Prowadzący: Ewa Żak
Data rozpoczęcia: 2017-07-26
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Warszawa, AS-BUD Centrum Konferencyjne, piętro 25, al. Jerozolimskie 81, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Ewa Żak - prawnik, która doradza wielu podmiotom. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami - to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje - świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie - zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających, głównie ochrony zdrowia jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wprowadzenie do systemu Prawa zamówień publicznych – najnowsze zmiany.
 2. Przygotowanie postępowania.
  • Wartość szacunkowa zamówienia po nowelizacji: rodzaj zamówienia, źródło finansowania, plan a zasada agregacji zamówień; dopuszczalny a niedopuszczalny podział zamówienia na części; co to jest zamówienie nieplanowe i jak udzielić takiego zamówienia; zamówienia mieszane – główny przedmiot zamówienia; wartość zamówienia a rodzaj zamówienia; wznowienia zamówienia a zamówienia powtórzeniowe; szacowanie zamówienia na roboty budowalne.
  • Opis przedmiotu zamówienia w świetle najnowszego orzecznictwa KIO: cechy techniczne, użytkowe czy funkcjonalne, aspekty środowiskowe – co stanowi priorytet w opisie przedmiotu zamówienia? obowiązek uwzględniania dostępności dla wszystkich użytkowników w tym szczególnie osób niepełnosprawnych; usługi, roboty budowalne – zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę – czy zawsze? jak weryfikować spełnienie wymagań przez wykonawcę; co to jest oznakowanie i kiedy zamawiający może go żądać; wydzielanie, podział na części zamówienia – obowiązek czy możliwość.
 3. Kształtowanie SIWZ uwzględniając jej najbardziej krytyczne elementy – błędy, nieprawidłowości, zagrożenia.
  • Warunki udziału w postępowaniu – zasada proporcjonalności. Jak określić warunki: kto może się ubiegać o udzielenie zamówienia? czego warunki mogą dotyczyć – nowy sposób określania warunków udziału; warunki udziału i wymagane przez zamawiającego dowody na ich potwierdzenie wskazane w rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów; wykazanie spełnienia warunków udziału poprzez poleganie na innym podmiocie.
  • Wykluczenie wykonawcy – błędy najczęściej popełniane w SIWZ - przykłady: obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia - jakie mogą wystąpić zagrożenia gdy zamawiający nie wskaże przesłanki fakultatywnej; dokumenty, jakich należy żądać celem wykazania braku podstaw do wykluczenia.
  • Dowody wskazane w ogłoszeniu i SIWZ, celem wykazania spełnienia warunku udziału oraz braku podstaw do wykluczenia: wstępne oświadczenie własne wykonawcy (JEDZ – powyżej progów unijnych) oraz oświadczenie poniżej progów – tylko oświadczenie czy wstępne wypełnienie poświadczające dany warunek; zakres oświadczeń i dokumentów po ocenie oferty najkorzystniejszej – kiedy żądać złożenia; Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - analiza najczęściej popełnianych błędów wraz z praktycznymi wskazówkami na co zwracać w szczególności uwagę – nie unikniemy postaci elektronicznej.
 4. Badanie i ocena ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty.
  • Termin składania, forma, otwarcie ofert: nowe obowiązki informacyjne; oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej – skuteczność oświadczenia.
  • Badanie przedmiotowe oferty: treść oferty a treść SIWZ; omyłki w ofercie – oczywiste, inne – dopuszczalność ich poprawiania; rażąco niska cena, definicja, rozszerzony zakres możliwości badania ceny przez zamawiającego, informacje i wyjaśnienia wykonawcy – czy zawsze musimy badać cenę oferty niższą o 30% ? oferta oceniona najwyżej - jaki skutek wywołuje na czynności zamawiającego; analiza i ocena ofert, wzywanie do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu - analiza najczęściej popełnianych błędów wraz z praktycznymi wskazówkami na co zwracać w szczególności uwagę; czym są inne dokumenty z art. 26 ust.3; odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy – na jakim etapie postępowania?
 5. Umowy w sprawie zamówienia publicznego: warunki wprowadzania zmian do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego; prawo zamawiającego do rozwiązania umowy; definicja istotnej zmiany umowy.
 6. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.Cena:
780,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 780,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 960,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie