Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł

Wzorcowe dokumenty przetargowe - ROBOTY BUDOWLANEUWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku

WZORCOWE DOKUMENTY PRZETARGOWE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW ZAMÓWIEŃ - wszystkie pliki wymienione poniżej do pobrania na dysk w sekcji PLIKI DO POBRANIA

1. Wzory wniosków kierowanych do prezesa UZP wraz z przewodnikiem

2. Wzory dokumentów związanych z powołaniem komisji przetargowej wraz z przewodnikiem

3. Wzory zaproszeń do udziału w postępowaniu/zaproszenie do rokowań wraz z przewodnikiem

4. Wzory oświadczeń wraz z przewodnikiem

5. Wzory informacji kierowanej do uczestników postępowania wraz z przewodnikiem

6. Dokumentacja "sprawozdawcza" wraz z przewodnikiem

7. Wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu protestacyjnym i odwoławczym wraz z przewodnikiem

WZORCOWE DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH - wszystkie pliki wymienione poniżej do pobrania na dysk w sekcji PLIKI DO POBRANIA

1. Wytyczne dla wykonawców do sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2. Wzór oferty wraz z formularzami

WZORY UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE - wszystkie pliki wymienione poniżej do pobrania na dysk w sekcji PLIKI DO POBRANIA

1. Typ A umowy - Projektowanie zamawiającego i rozliczenie obmiarowe

2. Typ B umowy - Projektowanie zamawiającego i rozliczenie ryczałtowe

3. Typ C umowy - Projektowanie wykonawcy i rozliczenie ryczałtowe

OPRACOWYWANIE I STOSOWANIE WZORCOWYCH DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH I WZORÓW UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE - PRZEWODNIK - wszystkie pliki wymienione poniżej do pobrania na dysk w sekcji PLIKI DO POBRANIA

1. Wiadomości wstępne i ogólne

2. Wytyczne przygotowania dokumentów przetargowych i oferty na roboty budowlane

3. Wytyczne przygotowania umów na roboty budowlane

4. Wytyczne opracowania części umowy określających przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE - PRZEWODNIK - wszystkie pliki wymienione poniżej do pobrania na dysk w sekcji PLIKI DO POBRANIA

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2. Zasady obliczania ceny oferty na roboty budowlane

3. Załączniki / Formularze

Wzorcowe dokumenty przetargowe przygotowane zostały w ramach projektu "Opracowanie wzorcowej dokumentacji przetargowej oraz wzorów umów w zakresie usług, dostaw oraz robót budowlanych", finansowanego z grantu Banku Światowego (Institutional Development Fund nr TF050649).

Poszczególne pakiety dokumentów przygotowane zostały przez doradców wyłonionych zgodnie z procedurami Banku Światowego:

" Wzorcowe dokumenty przetargowe dla usług i dostaw oraz wspólne dla wszystkich rodzajów zamówień - Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

" Wzorcowe dokumenty przetargowe dla robót budowlanych - Warszawskie Centrum Postępu Techniczno - Organizacyjnego Budownictwa WACETOB Sp. z o.o.


Strona nr: [ 1 ] [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie