Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Tryby udzielania zamówień publicznych
UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje siedem trybów udzielania zamówień publicznych i poświęca tej tematyce Rozdział 3. Zawarty w ustawie katalog trybów w zupełności pokrywa się z katalogiem trybów przewidzianych dyrektywami unijnymi a nawet go rozszerza o: zapytanie o cenę i aukcje elektroniczną.

Reasumując: zamówienia publiczne są udzielane w następujących trybach:

1. Przetarg nieograniczony - będący odpowiednikiem unijnej procedury otwartej.

2. Przetarg ograniczony - będący odpowiednikiem unijnej procedury ograniczonej.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - będące odpowiednikiem unijnej procedury negocjacji z uprzednim ogłoszeniem.

4. Negocjacje bez ogłoszenia - będące odpowiednikiem unijnej procedury negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia z udziałem kilku wykonawców.

5. Zamówienie z wolnej ręki - będące odpowiednikiem unijnej procedury negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia z udziałem jednego wykonawcy.

6. Zapytanie o cenę.

7. Aukcja elektroniczna.

PRZETARG NIEOGRANICZONY (Art. 39-46)

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Przesłanki zastosowania:

Jest to tryb, który można zastosować zawsze. Nie trzeba spełniać żadnych wymagań ustawy, bo ta nie przewiduje jakichkolwiek przesłanek zastosowania. A contrario przesłanką realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest brak przesłanek do zastosowania innych trybów przewidzianych ustawą. Zamawiający decydując się na ten tryb powinien mieć świadomość, że organizacja przetargu nieograniczonego nakłada na niego obowiązek dobrej znajomości przedmiotu zamówienia i dobrej znajomości konkurencyjnego rynku (oferty składają wszyscy zainteresowani).

PRZETARG OGRANICZONY (ART. 47-53)

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

Przesłanki zastosowania:

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje żadnych przesłanek koniecznych do skorzystania z trybu przetargu ograniczonego. Ustawa wzorując się na Dyrektywach unijnych zrównuje w tej kwestii przetarg ograniczony z przetargiem nieograniczonym.

NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM (ART. 54-60)

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Przesłanki zastosowania:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

NEGOCJAJCE BEZ OGŁOSZENIA (ART. 61-65)

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Przesłanki zastosowania:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI (ART. 66-68)

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Przesłanki zastosowania:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

ZAPYTANIE O CENĘ (ART. 69-73)

Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Przesłanki zastosowania:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

AUKCJA ELEKTRONICZNA (ART. 74-81)

Aukcja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Przesłanki zastosowania:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie