Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Tryby udzielania zamówień publicznych
UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje siedem trybów udzielania zamówień publicznych i poświęca tej tematyce Rozdział 3. Zawarty w ustawie katalog trybów w zupełności pokrywa się z katalogiem trybów przewidzianych dyrektywami unijnymi a nawet go rozszerza o: zapytanie o cenę i aukcje elektroniczną.

Reasumując: zamówienia publiczne są udzielane w następujących trybach:

1. Przetarg nieograniczony - będący odpowiednikiem unijnej procedury otwartej.

2. Przetarg ograniczony - będący odpowiednikiem unijnej procedury ograniczonej.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - będące odpowiednikiem unijnej procedury negocjacji z uprzednim ogłoszeniem.

4. Negocjacje bez ogłoszenia - będące odpowiednikiem unijnej procedury negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia z udziałem kilku wykonawców.

5. Zamówienie z wolnej ręki - będące odpowiednikiem unijnej procedury negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia z udziałem jednego wykonawcy.

6. Zapytanie o cenę.

7. Aukcja elektroniczna.

Pobierz na dysk pełne opracowanie w pliku pdf "Tryby udzielania zamówień publicznych w oparciu o ustawe Prawo zamówień publicznych"


PRZETARG OGRANICZONY (ART. 47-53)

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

Przesłanki zastosowania:

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje żadnych przesłanek koniecznych do skorzystania z trybu przetargu ograniczonego. Ustawa wzorując się na Dyrektywach unijnych zrównuje w tej kwestii przetarg ograniczony z przetargiem nieograniczonym.

NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM (ART. 54-60)

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Przesłanki zastosowania:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

NEGOCJAJCE BEZ OGŁOSZENIA (ART. 61-65)

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Przesłanki zastosowania:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI (ART. 66-68)

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Przesłanki zastosowania:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

ZAPYTANIE O CENĘ (ART. 69-73)

Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Przesłanki zastosowania:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

AUKCJA ELEKTRONICZNA (ART. 74-81)

Aukcja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Przesłanki zastosowania:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie