Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Zostałem wykluczony z przetargu, czy mimo to mam prawo domagać się wglądu do dokumentacji projektowej?

Przepisy nakazują wezwać wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie. Czy do tej kategorii dokumentów można zaliczyć pełnomocnictwo?

W przetargu nieograniczonym w siwz zapisano, że każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem w lewym górnym rogu i strony powinny być zszyte. Konkurenci nie spełnili tych wymagań. Czy mogę podnieść tę okoliczność skutecznie w proteście?

Zamawiający ogłosił wyniki przetargu na stronie internetowej, tego samego dnia także rozesłał wyniki przetargu pocztą. Jak teraz liczyć termin na wniesienie protestu? Od ogłoszenia wyniku na stronie internetowej czy od momentu otrzymania korespondencji?

Wygraliśmy przetarg jednak okazało się, że nie będziemy mogli zrealizowac zadania. Czy w takiej sytuacji możemy scedować zamówienie na innego przedsiębiorcę?

Dowiedzieliśmy się tzw. drogą pantoflową o organizowanym przetargu nieograniczonym. Jesteśmy zainteresowani wzięciem w nim udziału, ale nie zostaliśmy zaproszeni do pobrania SIWZ. Czy mimo to możemy wykupić SIWZ?

Zamawiający uznał, cenę zawartą przeze mnie w ofercie za rażąco niską i następnie odrzucił moja ofertę. Wiem, że złożona przeze mnie oferta była najkorzystniejszą. Czy Zamawiający miał prawo ją odrzucić?

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia. Kwota ta okazała się minimalnie niższa od ceny najkorzystniejszej oferty. Czy Zamawiający musi unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia?

W organizowanym przetargu Zamawiający domagał się od startujących przedsiębiorców przedstawienia zaświadczeń o niekaralności. Od francuskiego przedsiębiorcy domagał się przedstawienia polskiego i francuskiego zaświadczenia, czy miał do tego prawo?

Kiedy protest złożony przez Wykonawcę zostanie odrzucony, a kiedy oddalony przez Zamawiającego?

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie