Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Jaki charakter ma ostatnia cyfra kodu CPV?

Czy można w SIWZ sztywno określić termin realizacji zamówienia np. 25 lutego 2006 roku?

Wykonawca nie dołączył do skargi na orzeczenie zespołu arbitrów dowodu jej przesłania przeciwnikowi. Co w takiej sytuacji uczyni sąd?

W SIWZ Zamawiający umieścił zapis: „wykonanie zadania nie może zostać powierzone podwykonawcom”. Czy taki zapis w SIWZ nie jest sprzeczny z ustawą?

Zamawiający postawił warunek: wykonawca musi się wykazać wykonaniem w okresie ostatnich 2 lat co najmniej 30 napraw okresowych zaś w przypadku konsorcjum warunek ten musi spełnić każdy z przedsiębiorców. Czy zapis taki nie jest sprzeczny z Ustawą?

Art. 141 ustawy mówi o solidarnej odpowiedzialności wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jak rozumieć ową solidarną odpowiedzialność?

W SIWZ Zamawiający domaga się od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowy konsorcjum czy ma do tego prawo?

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku

Art. 180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych mówi, że protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jak liczyć termin oprotestowania ogłoszenia?

W SIWZ Zamawiający jako wymóg postawił wykazania się dostawami zrealizowanymi w okresie dwóch lat przed terminem złożenia ofert. Czy chodzi o dostawy, które się w tym okresie zakończyły czy także dostawy, które się z tym okresie rozpoczęły i zakończyły?

Czy można uczestniczyć w postępowaniu przetargowym jednocześnie jako wykonawca i podwykonawca?

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie