Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy w sytuacji badania warunku pod hasłem "wysokość przychodów", o której mowa w części sprawozdania zwanej dalej rachunkiem zysków i strat, zasadnym jest zapisywanie w SIWZ:

Czy możliwe jest uzupełnienie (złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą) wadliwie złożonego dokumentu pełnomocnictwa?

Jak należy rozumieć znowelizowany przepis art. 94 ust. 1a? Czy wykonawca musi wyrazić zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ....

Po otwarciu ofert zwróciliśmy się do zamawiającego o przesłanie kopii protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie poprosiliśmy o umożliwienie skopiowania oferty, która została wybrana.

Czy zamawiający jest zobowiązany do przychylenia się do tych próśb wykonawcy?

Planuję zostać komandytariuszem w spółce komandytowej. Spółka ta ma startować w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i stąd moje pytanie, czy jeśli komandytariusz spółki komandytowej miał kłopoty z wymiarem sprawiedliwości

m.in. w związku z przestępstwem skarbowym to spółka z tego powodu będzie wykluczana z każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Na realizację inwestycji otrzymaliśmy wsparcie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy wykorzystując pomoc publiczną jesteśmy obowiązani stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych?

Złożyliśmy ofertę, w której źle obliczyliśmy cenę. Czy, zamawiający poprawiając omyłkę rachunkową, powinien skorygować również kwotę należnego podatku VAT?

Ustawa z 13.04.2007 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów składanych przez wykonawcę? Jak prawidłowo uzupełniać dokumenty po nowelizacji aby nie naruszyć przepisów?

W sytuacji gdy zamawiający odstąpił od umowy a sama inwestycja nie została jeszcze fizycznie rozpoczęta to jako wykonawcy, który poniósł koszty związane z inwestycją np. z kupnem materiałów budowlanych przysługuje mi prawo do zwrotu poniesionych kosztów?

Czy pełnomocnik wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie dynamicznego systemu zakupów musi mieć e-podpis?

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie