Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy w postępowaniach poniżej progów unijnych w przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości wynikającej z § 1 ust 2 Rozporządzenia ws rodzaju dokumentów, można od podmiotów trzecich wymagać złożenia wybranych dokumentów?

Jaki jest skutek niezłożenia wymaganych dokumentów przez podmioty biorące udział w realizacji części zamówienia, o których mowa § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów?

Czy zamawiający może na etapie obliczania ceny oferty zobowiązać wykonawców do doliczenia do oferowanej ceny netto np. 10% kwoty warunkowej, która będzie wykorzystana w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych?

Czy zamawiający może w ramach wyjaśnień treści oferty, zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 1, zażądać od wykonawcy wyjaśnień w temacie nie określenia w ofercie (nie wpisania) stawki podatku?

Czy zamawiający może wymagać podania w ofercie wyłącznie ceny jednostkowej brutto podlegającej ocenie w ramach kryterium ceny?

Czy zamawiający wzywa do uzupełnień i wyjaśnień z art. 26 ust. 3 i 4 jednokrotnie? Czy w sytuacji, gdy wykonawca poprosił o wydłużenie wyznaczonego terminu zamawiający może mu ten termin wydłużyć?

Czy w ramach badania warunku posiadania kwalifikacji na podstawie wykazu osób wraz z informacją na temat posiadanych kwalifikacji (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane) zamawiający może żądać kserokopii dokumentów np. ukończonych kursów, certyfikatów potwierdzających wymagane kwalifikacje?

Czy możliwym jest dokonanie w drodze aneksu zmiany - zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy jako zmiany na korzyść Zamawiającego?

Np. w przetargu o wartości unijnej złożono tylko jedną ofertę z uwagi na za bardzo wygórowane warunki gwarancji. Złożona oferta okazała się mieć za wysoką cenę wynikającą z owych zbyt wygórowanych warunków gwarancji, które mogą być zmienione/zmniejszone BEZ SZKODY DLA INTERESÓW ZAMAWIAJĄCEGO z jednoczesnym obniżeniem pierwotnego wynagrodzenia. Patrząc na to, iż jest to korzystne dla Zamawiającego, a przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu, którego cena na rynku jest niższa niż zaoferowana w przetargu?

Czy w ramach poprawienia omyłki rachunkowej dotyczącej ceny ryczałtowej zgodnie z art. 88 pkt.3) lit. a), przyjmuje się również kwestię poprawienia

jako omyłki - niewłaściwie obliczonej kwoty podatku VAT (a nie stawki podatku)? Niewłaściwe obliczenie polegało na nie zaokrągleniu 3 miejsca występującego po przecinku.

Czy zamawiający może wymagać podania w ofercie wyłącznie ceny jednostkowej brutto podlegającej ocenie w ramach kryterium CENY?

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie