Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

W nawiązaniu do art. 144 – jak należy interpretować istotność zmiany umowy?

Jak postąpić z odwołaniami (art. 182) w przypadku zastosowania trybu przyspieszonego (art. 52 ust. 4) w trybie przetargu ograniczonego?

W nawiązaniu do art. 46 ust. 3 jak należy postąpić w przypadku, gdy wykonawca któremu zwrócono wadium, nie wniesie ponownego wadium, gdy jego oferta po ponownej ocenie ofert została wybrana jako najkorzystniejsza?

Czy jeżeli zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia powinien żądać również oświadczenia osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2, które zawiera się w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia?

Czy w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach uwzględniać wartości z umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie, w przypadku, gdy środki były wydatkowane w roku następnym?

Czy zamówienia dodatkowe i uzupełniające powinny zostać uwzględnione w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach?

Jak w rocznym sprawozdaniu traktować zamówienia, w których dopuszczono składanie ofert częściowych?

Czy dokonywane przez zamawiającego modyfikacje SIWZ, w zakresie informacji publikowanych w ogłoszeniu (np. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, przesunięcia terminu składania ofert) powinny być

przekazywane do Prezesa UZP, w celu ich publikacji jako sprostowanie ogłoszenia? Art. 38 ustawy Pzp nie nakłada takiego obowiązku na zamawiającego, natomiast według informacji uzyskanych z UOPWE wszystkie takie modyfikacje powinny być do nich przesyłane w celu publikacji sprostowań.

Zdarzają się sytuacje, że podczas konkursu prace konkursowe składają uczestnicy konkursu, którzy zostali wykluczeni z konkursu, a zatem nie zaproszeni do złożenia pracy.

Czy w sytuacji, gdyby okazało się, po rozkodowaniu prac, że praca złożona przez takiego uczestnika została uznana za najlepszą, należy unieważnić konkurs (na jakiej podstawie - czy należy np. uznać, że nie rozstrzygnięto konkursu?), czy traktować taką pracę za w ogóle nie złożoną i uznać za najlepszą drugą z kolei pracę?

Jak zapewnić, w przypadku konkursu dwuetapowego, tajność prac konkursowych, jeżeli prace te mają być wykonane na podstawie opracowań studialnych wyłonionych w pierwszym etapie (jaki ma być zakres takich opracowań?).

Zamawiający musi bowiem wiedzieć kto złożył opracowanie studialne, aby wiedzieć który z uczestników konkursu ma złożyć pracę konkursową. Praca konkursowa zaś ma być wykonana na podstawie opracowania studialnego, a zatem można zidentyfikować od razu, przed rozkodowaniem, autora takiej pracy.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie