Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

Czy w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach należy zamieszczać informacje w zakresie wydatków dokonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu realizacji zadań, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o ..

Czy w sprawozdaniu za 2013 r. (w tabelach II – V) należy uwzględnić zamówienia publiczne wszczęte i przeprowadzone w 2013 r., w przypadku gdy umowa została zawarta w 2014 r.?

Czy uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu podlegają rekompensaty wypłacane spółkom kapitałowym w związku z powierzeniem realizacji części zadań publicznych?

Czy w sytuacji, gdy część zadań komunalnych została powierzona przez Gminę spółce gminnej (np. zimowe utrzymanie dróg), wydatki ponoszone na realizację tych zadań podlegają uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach?

Czy do przesyłania rocznych sprawozdań muszę uzyskać zupełnie nowe login/hasło do portalu oraz login/hasło do przesłania sprawozdania?

Jak postąpić z odwołaniami (art. 182) w przypadku zastosowania trybu przyspieszonego (art. 52 ust. 4) w trybie przetargu ograniczonego?

Wykonawca w postępowaniu przetargowym na obsługę kasową, w którym jedynym kryterium była cena zaoferował cenę 0 zł oraz stanowiącą 0% prowizję od operacji objętych przedmiotem zamówienia. Czy taka oferta podlega odrzuceniu?

Jak opisać przedmiot zamówienia, dotychczas kwalifikowany jako usługa lub dostawa, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wykazu robót powinien być kwalifikowany jako robota budowlana?

W nawiązaniu do art. 144 – jak należy interpretować istotność zmiany umowy?

W jakiej formie (oryginał, potwierdzona kopia) muszą być składane oświadczenia: 1. o braku podstaw do wykluczenia, 2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie