Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

Czy na potrzeby sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zamówienia udzielone z wyłączeniem stosowania procedur określonych przepisami ustawy Pzp o wartości poniżej kwoty 30 tys. euro należy „grupować” według kodów CPV?

Czy umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą na okres dłuższy niż 12 miesięcy należy uwzględnić jedynie w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach za rok, w którym umowa została zawarta, czy także w rocznych sprawozdaniach ...

Czy zamówienia na dostawy lub usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość nie przekraczała kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, podlegają uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu?

Czy wydatkowanie środków z funduszu socjalnego (np. udzielanie pożyczek remontowych, wycieczki i imprezy integracyjne dla pracowników, dodatkowe wypłaty świąteczne) podlegają uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach?

Czy zamówienie udzielone przez beneficjenta – spółkę gminną w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE, w sytuacji gdy zostało ono częściowo sfinansowane przez Gminę na podstawie porozumienia, podlega wykazaniu w rocznym sprawozdaniu ...

W jaki sposób należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach przyznanie dotacji w ramach programów operacyjnych, w przypadku gdy dotacje te są przekazywane na różne cele? Czy obowiązkowi sprawozdawczemu podlega przekazanie dotacji na

Czy w tabeli II wiersz 12 (zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu) rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach należy wykazać odszkodowanie ...

W jaki sposób w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach należy wykazać zawartą przez zamawiającego umowę użyczenia jemu nieruchomości lokalowej oraz odrębne umowy o dostarczanie mediów do tej nieruchomości o wartości nie przekraczającej kwoty ...

Czy opłaty sądowe i administracyjne podlegają uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu?

Czy w tabeli II rocznego sprawozdania należy uwzględnić zamówienia, które wprawdzie były wykonywane w 2013 r., lecz umowa została zawarta w okresie wcześniejszym (np. w 2012 r.)?

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie