Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, nieaktualne zagadnienia poruszone w dziale „PORADY” oznaczone są stosownym komentarzem w kolorze czerwonym.

Wymóg szacowania wartości zamówienia w oparciu o ceny rynkowe w praktyce

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku

Zaświadczenie o niezaleganiu z odprowadzaniem podatków przez spółkę cywilną

Ponieważ spółka cywilna jest traktowana nie jak jeden Wykonawca, lecz jako konsorcjum, zatem oznacza to, że kilka osób (w tym wypadku wspólników) wspólnie ubiega się o zamówienie. A w konsekwencji każdy ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający, że nie podlega wykluczeniu (np. zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego).

Nadmierne żądania Zamawiającego pod adresem Wykonawców

Zamawiający nie może wysuwać w postępowaniu o zamówienie publiczne nadmiernych żądań pod adresem Wykonawców. Wykorzystanie przez Zamawiającego niewątpliwie silniejszej pozycji w postępowaniu o zamówienie publiczne może być uznane za naruszenie nie tylko przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych ale i zapisów kodeksu cywilnego.

Problem równego traktowania uczestników postępowania przez Zamawiającego

Wszyscy Wykonawcy muszą być równo traktowani w przetargu. Zakład budżetowy gminy mimo, że jest jednostką podległą gminie musi podobnie jak pozostali startujący w przetargu Wykonawcy przedstawić niezbędne w przetargu dokumenty.

Cena ofertowa i wartość zamówienia – netto czy brutto?

Generalną zasadą w gospodarce finansowej jest określanie kwot brutto te bowiem ostatecznie musi zapłacić zamawiający. Organizator przetargu nie musi informować, że do wskazanej przez siebie sumy wliczony już jest podatek. Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie szacowanie wartości zamówienia przed rozpisaniem przetargu. Wówczas zamawiający powinien posługiwać się kwotą netto. Wartości szacunkowej nie wolno jednak utożsamiać z kwotą, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wygórowane wymagania stawiane Wykonawcom startującym w przetargach?

Często Zamawiający stawiają Wykonawcom startującym w przetargach zbyt wygórowane wymagania. Szczególnie jeśli chodzi o dokumenty zapewniające wykonanie zamówienia. Sprawa ta wielokrotnie była rozstrzygana przez zespoły arbitrów z wszystkich wyroków płynie ogólny wniosek, że Zamawiający powinien stawiane przez siebie warunki minimalizować.

Zbyt niska cena oferty

Jeśli cena zaproponowana przez przedsiębiorcę w przetargu jest podejrzanie niska, trzeba zażądać od niego wyjaśnień. Podejrzanie niska cena wzbudza wątpliwości co do realnych możliwości wykonania zamówienia. W takiej sytuacji organizator przetargu powinien wezwać przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień i dopiero na ich podstawie ocenić, czy zaproponowana cena jest realna. Jeśli uznałby ją za rażąco niską, oferta musiałaby zostać odrzucona.

Przyjęcie jako zabezpieczenia weksla bez poręczenia bankowego

Przyjęcie jako zabezpieczenia weksla bez poręczenia bankowego stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Główna Komisja Orzekająca uznała bowiem iż weksel bez poręczenia bankowego nie gwarantuje wystarczającej ochrony środkom publicznym. Ponadto Komisja wskazała, że zabezpieczenie wekslem in blanco bez poręczenia bankowego jest najsłabszą formą zabezpieczenia. Zdaniem GKO, jest to poważny brak ochrony dla środków publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia - jak nie narazić sie na stronniczość?

Zamawiający może określić przedmiot zamówienia, tak by uzyskać jak najlepszy produkt czy usługę. Nie wolno mu jednak określić istotnych warunków zamówienia, tak że spełniałby je tylko jeden Wykonawca lub nawet kilku, jednak z góry wiadomych i nikt inny.

Unieważnienie postępowania przez Zamawiającego

Zamawiający nie może unieważnić postępowania, jeśli nie poda jednej z przesłanek zawartych w liście wskazanej w art. 93 ust. 1 ustawy.
Katalog przesłanek skutkujących unieważnieniem postępoawnia to katalog zamknięty. W praktyce oznacza to tyle, że wada ogłoszenia musi być “wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie